Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Kjønnsseparerte doser

40072 Idefix

De kjønnsseparerte dosene av oksen 40072 Idefix legges ut i Geno’s nettbutikk tirsdag 16.mai. Det er bare 120 doser tilgjengelig, og forhåndsinteressen for dosene har vært stor. Det blir førstemann til mølla, men vi håper de som bestiller ikke tar flere doser enn at det rekker til mange. Vi minner om at doseprisen er kr 590,-

Årets nye okser vil bli kjørt ut fra 5.juni. Mer informasjon om oksene finner du her under «avl», på nettbutikken eller i STN-Bladet nr 1-2023.

Les mer

Okseboka på nett!

Endelig kommer okseboka for sidet trønderfe og nordlandsfe på nett.  Å få okseboka på nett gir flere fordeler.  Det blir enklere og raskere å få ut oppdateringer til okseboka, og den blir gratis for brukerne. Okseboka vil bli lagt ut i flere omganger.  Først ut er oversikten over de oksene som det er mulig å bestille for den som ønsker.  Til høsten kommer oversikten over oksene som ligger på langtidslager.  Disse må en søke avlslaget for STN om å få bruke av.  Videre kommer en oversikt over okser som har vært i bruk, men som det ikke lenger finnes doser lagret av.  En oversikt over samtlige stambokførte gardsokser vil også bli publisert.

Det vil etter dette ikke lenger bli utsendt oppdateringsblad til okseboka i fysisk utgave.  Den som ønsker kan naturligvis skrive ut databladene for oksene og sette inn i okseboka eller en egen perm.  Den som ikke kan gjøre dette kan henvende seg til avlslaget og få skrevet ut databladene. 

Pr. 2021 er det 70 STN-okser som er tilgjengelige for bestilling for den som ønsker.   Oksene bestilles via Geno’s nettbutikk.  Merk at Geno tar et gebyr pr. bestilling, samt at du mottar regning for dosene da de er utlevert til din inseminør.  Vi minner om at de oksene som er valgt ut til oksekatalogen (STN-Bladet/ Geno’s oksekatalog/ nettkatalog  kan bestilles via din inseminør uten ekstra gebyr.  Disse dosene betaler du ikke for før ved bruk.  

Om noen finner feil opplysninger i okseboka er vi takknemlige for en tilbakemelding på det. 

Les mer

Nye krav til stambokføring av gardsokser

For å sikre best mulig dokumentasjon av de STN-oksene som brukes i avl, har avlslaget innført nye krav til stambokføring av gardsokser.  De nye kravene innebærer at kravet til raserenhet blir skjerpet, samt at det heretter blir et krav at mor til oksen skal være ei kontrollert mjølkeku.

Les mer