Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Avlsplan for mjølkebuskap av svensk fjellrase

På svensk side har en også en plan for avlsarbeidet for fjellrasen. Gjeldende plan ble vedtatt av styret i Svensk Fjällrasavel 1. april i 2007.

Les planen på Svensk Fjällrasavel sine nettsider.

Spor fra din side.