Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Velkommen til Oppdal!

Avlslagets årsmøte holdes i år på Quality Hotel Skifer, Oppdal 25.-26.mars. 

Fredag 24.mars        20.00  De som har ankommet og ønsker det møtes for et trivelig kveldsmåltid.

Lørdag 25.mars:     
08.00  Frokost
11.30  Avreise gardsbesøk (Det settes opp buss for felles transport) 
    Vi kjører fra Oppdal til Hauka i Soknedal, der vi besøker to STN-besetninger
    Enkel lunsj serveres i løpet av dagen. 
17.30  Tilbake på Skifer Hotel
19.00  Festmiddag

Søndag 26. mars:   
08.00  Frokost
10.00  Årsmøte
13.00  Lunsj
14.00  Avreise.  Gardsbesøk i Oppdal for de som har anledning. 

Priser Quality Hotel Skifer:   Enkeltrom pr natt, inkl.frokost:   1.250,-
Dobbeltrom pr natt, ink.frokost: 1.450,-
Festmiddag:  575,- 

Avlslaget spanderer lunsj lørdag og søndag

Påmelding innen 8.mars til tlf: 909 81 655 

Les mer

Okseboka på nett!

Endelig kommer okseboka for sidet trønderfe og nordlandsfe på nett.  Å få okseboka på nett gir flere fordeler.  Det blir enklere og raskere å få ut oppdateringer til okseboka, og den blir gratis for brukerne. Okseboka vil bli lagt ut i flere omganger.  Først ut er oversikten over de oksene som det er mulig å bestille for den som ønsker.  Til høsten kommer oversikten over oksene som ligger på langtidslager.  Disse må en søke avlslaget for STN om å få bruke av.  Videre kommer en oversikt over okser som har vært i bruk, men som det ikke lenger finnes doser lagret av.  En oversikt over samtlige stambokførte gardsokser vil også bli publisert.

Det vil etter dette ikke lenger bli utsendt oppdateringsblad til okseboka i fysisk utgave.  Den som ønsker kan naturligvis skrive ut databladene for oksene og sette inn i okseboka eller en egen perm.  Den som ikke kan gjøre dette kan henvende seg til avlslaget og få skrevet ut databladene. 

Pr. 2021 er det 70 STN-okser som er tilgjengelige for bestilling for den som ønsker.   Oksene bestilles via Geno’s nettbutikk.  Merk at Geno tar et gebyr pr. bestilling, samt at du mottar regning for dosene da de er utlevert til din inseminør.  Vi minner om at de oksene som er valgt ut til oksekatalogen (STN-Bladet/ Geno’s oksekatalog/ nettkatalog  kan bestilles via din inseminør uten ekstra gebyr.  Disse dosene betaler du ikke for før ved bruk.  

Om noen finner feil opplysninger i okseboka er vi takknemlige for en tilbakemelding på det. 

Les mer

Årsmøtet gjennomført

Årsmøtet 2021 ble gjennomført «halvdigitalt» lørdag 20.mars. Styret var samlet på Røros og ledet årsmøtet fra lokalene til Ren Røros Digital hvor vi fikk suveren hjelp til den tekniske gjennomføringen av møtet av Andreas Sandnes Becker.

Teams-møter er helt klart ikke en ideell erstatning for avlslagets vanlige årsmøter, der den sosiale biten har en svært viktig plass. Men vi klarte i alle fall å arrangere et årsmøte, om enn med vesentlig færre deltakere enn vanlig. Vi var totalt 14 stemmeberettigede medlemmer om vi legger sammen de som var fysisk tilstede og de som deltok via nettet. Men årsmøtet var en nyttig og lærerik erfaring, spesielt for styret som enda en tid må arbeide mest via Teams.

Årsmeldinger og regnskap for både 2019 og 2020 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Et lavt aktivitetsnivå i 2020 førte til kraftig reduserte kostnader for avlslaget, noe som i sin tur ga et overskudd på vel 170.000,- Det styrker lagets økonomiske situasjon og gjør at nye prosjekter kan planlegges framover.

Styreleder Amund Wormstrand, Brandval ble gjenvalgt for ett år, og styremedlemmene Hanne Bye, Drevsjø og Torhild Moland, Austmarka ble begge gjenvalgt for to nye år. Torhild Moland ble gjenvalgt som nestleder for ett år.

Ola Sørberget hadde sagt fra seg gjenvalg etter å ha vært vararepresentant til styret siden 2011 og første vara med fast møte i styret siden 2016. Ola har vært en høyt verdsatt representant å ha med i styret og helt spesielt viktig for gjennomføringa av jubileumsutstillinga i 2019! Han ble takket for innsatsen av styreleder Amund Wormstrand. Ola takket for den tida han har vært med i styret og sa at han nå syntes det var greit å slippe nye krefter til da han ikke er aktiv gardbruker lenger. Han sa også at han aldri har sittet i et så vel fungerende styre som i Avlslaget for STN og at selv om det har vært uenigheter har en alltid kommet fram til gode løsninger.

Inn som ny første vara ble Hanne Grøtte Mosleth fra Soknedal valgt. Hanne driver et mjølkebruk med STN-besetning sammen med mannen Endre Staverløkk. De er i ferd med å modernisere driftsbygningen og de setrer med buskapen om sommeren.

Som ny tredje vara ble valgt Rune Kurås fra Glåmos. Rune er mangeårig medlem av Avlslaget og har stor interesse for rasen, om han enn ikke har egne STN-dyr nå.

Ragnhild Nordbø fra Rennebu fortsetter som revisor, og får med seg Ingrid Meslo, også fra Rennebu, til å gjøre den jobben. Mona Skamfer hadde sagt fra seg gjenvalg som Revisor.

Valgnemnda for 2021 har vært ledet av Jon Fredrik Skauge, Fannrem. Han går da ut, og inn som ny representant til valgnemnda ble valgt Even Norderhaug fra Løten.

Stor takk til Andreas og Markus for organisering og tilrettelegging av årsmøtet! Nå er Avlslaget ajour med årsmeldinger, regnskap og valg, og kan starte på ny frisk!

Les mer

Jubileumsutstillinga

Folk og fe på jubileumsutstillinga Foto: Nina H. Sæther

I år er det 125 år siden en stor utstilling på Røros markerte starten for det organiserte avlsarbeidet med STN-rasen. Det ble markert med en jubileumsutstilling ved Kvitsanden på Røros 10.august 2019.

Både folk og fe trosset halvdårlig værmelding og møtte opp til gammeldags fesjå. For en del startet opplevelsen med kuvandring gjennom gatene i Røros før alle samlet seg på den fine og godt forberedte utstillingsplassen. Vi har en lengre reportasje fra utstillinga i STN-Bladet nr 3-2019, og viser derfor her bare noen bilder fra dagen.

Det ble også produsert en kort presentasjonsfilm om STN-rasen denne dagen. Filmen kan du se her: https://vimeo.com/357511095/45ddca4622

Fra kuvandringa gjennom Røros Foto: Halvard Blegen
Hvert dyr ble grundig saumfart av kyndige dommere. Her er det 216 Flekkeflua tilhørende Torhild Moland fra Austmarka på Finnskogen som er inne i ringen. Dommere er fra venstre: Göran Lundström, Gunnar Haugo, Ken Lunn og Ellen Syrstad. Foto: Halvard Blegen
Alexandre Gidon og Kjerst Bye Bergan med 612 Litimor, som ble utstillingens beste ku, med 1.premie og 1.avdråttspremie. Eier av kua er Atle Meås, Fannrem. Foto: Halvard Blegen
Hanne Bye og Johan Gjessing fra Drevsjø med kua 583 Betty som fikk 1.premie, med beste eksteriør i klasse 1. Og utstillingens eneste ku som oppnådde 4,5 poeng (av maks 5 ) for jur og spener. Foto: Halvard Blegen
Merete Baardsen og Oda Sørberg fra Rendalen fikk første premie for kviga 317 Godros.
Noen av vinnerdyra i ringen. Foto: Nina H. Sæther

Les mer

STN-boka

Endelig har historia om STN-rasen kommet i bokform. Skrevet til glede for alle som har interesse av og hjerte for den vesle, gode kua med det karakteristiske utseendet. Over 250 sider forteller fem forfattere om rasens historie og utvikling. Fra starten på det organiserte avlsabeidet fram til i dag. Boka er rikt illustrert med rundt 200 fotografier, hvorav mange aldri har vært publisert tidligere.

STN-bok

Boka bestilles på tlf: 909 81 655  eller e-post: atle.meaas@gmail.com

Pris kr 400,-

Les mer