Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Velkommen til årsmøte og medlemstreff

IMG_4007 (2)liten
Avlslaget for STN ønsker alle STN-interesserte velkommen til årsmøte og medlemstreff ved Lampeland Hotell i Flesberg i Buskerud.  11.-13.mars 2016.  Lampeland ligger langs fylkesveg 40, 22 kilometer nord for Kongsberg.  Korteste veg for de som kommer nordfra er via Gjøvik – Jaren – Jevnaker – Hønefoss – Åmot.  Fra Gjøvik er det 165 kilometer til Lampeland.

Årsmøtedagen er lørdag 12.mars.  Om det er interesse for det  (minimum 10 stk) vil det bli arrangert et ølforedrag med smaksprøving på fredag kveld for de som kommer da.  På Lørdag blir det vanlige årsmøtesaker og festmiddag.  Årets faglige innslag er det forsker Hanne Sickel som står for.  Hun vil foredra om utmarksbeite og hvilken innvirkning det har på mjølkekvaliteten.  På søndag blir det gardsbesøk hos Hanne Bye i Prestfoss.

Avlslaget for STN håper mange har lyst og anledning til å delta på årets årsmøte og medlemstreff.  Du trenger ikke være medlem for å delta, men bare medlemmer (betalt medlemsavgift i løpet av 2015) har stemmerett på årsmøtet.

Program
Fredag 11.mars
20.00             Ølforedrag og smaksprøving   (om tilstrekkelig påmelding)

Lørdag 12.mars
08.00             Frokost
12.00             Lunsj
13.00             Årsmøte
– virksomheten i året
– Regnskap
– Innkomne saker
– Valg

16.00             Utmarksbeitets innvirkning på mjølkekvaliteten,   ved Hanne Sickel
19.00             Festmiddag og årsmøtefest

Søndag 13.mars
08.00             Frokost
10.00              Avreise for gardsbesøk

 

Priser og påmelding

Alternativ 1
Overnatting fredag til søndag
Inkludert to frokost, to middag og en lunsj
Pr person i dobbeltrom kr 2340,-
Tillegg for enkeltrom pr natt: 225,-

Alternativ 2
Overnatting lørdag til søndag
Inkludert Lunsj, middag og frokost
Pr person i dobbeltrom kr 1220,-
Tillegg for enkeltrom kr 225,-

Alternativ 3
Uten overnatting
Lunsj og festmiddag på lørdag kr 525,-

Ølforedrag og smaksprøving
Pr pers kr 345,-

 

Påmelding

Tlf: 909 81 655

Innen 25.februar

 

 

Les mer

Økning i insemineringer med STN i 2015

Insemineringstallene for 2015 er klare og for STN sin del kan vi melde om en liten gladnyhet.  For første gang siden 1997 viser antall insemineringer med STN-okser en liten oppgang.  Det ble gjort 21 flere førstegangsinsemineringer med STN-sæd enn året før, og 81 flere insemineringer totalt.  Det er altså ikke noen stor økning, men det er gledelig at nedgangen i insemineringer ser ut til å ha stoppet opp.  Det var 366 brukere som brukte STN-sæd i sin besetning i 2015, mot 357 året før.
Totalt ble det gjort 1874 insemineringer med STN-sæd, fordelt på 57 ulike okser.  De mest brukte oksene i 2015 var: 40044 Pjalt (373) og 40042 Løkk-Jo (327)

40044 Pjalt var den mest brukte seminoksen i 2015. Foto: Jan A Kristiansen

40044 Pjalt var den mest brukte seminoksen i 2015.
Foto: Jan A Kristiansen

Les mer

Nyttig årsmøte i Rindal

IMG_6190 30 STN-entusiaster møttes til årsmøte og STN-treff ved Saga Trollheimen Hotel i Rindal helga 21.-22.mars.  Det ble et godt og konstruktivt årsmøte med nyttige diskusjoner. Årsmeldinga for 2014 viser at Avlslaget for STN forsøker å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for at det de siste to årene har vært mye usikkerhet omkring lagets framtidige økonomiske situasjon.  Dette ser nå ut for å løse seg, og det er et lag med fornyet optimisme og pågangsmot som har begynt på et nytt arbeidsår.  Avlslagets årsmelding for 2014 kan du lese her.  Regnskapet for 2014 viser som forventet et underskudd, men det er i løpet av 2014 arbeidet med en løsning for å bedre lagets inntekter.  Regnskapet for 2014 finner du her.

Les mer