Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmøtet 2024

STN-bønder/medlemmer og andre STN-venner inviteres med dette til medlemstreff og årsmøte 16. –  17.mars ved Øiseth Hotell i Rendalen.  Øiseth ligger ved nordenden av Storsjøen, på Åkrestrømmen i Rendalen, der Engerdalsveien RV 217 møter Gamle Kongevei RV 30.  76 km fra Tynset og 72 km fra Rena. 
Vi følger tradisjonelt program denne gangen, med årsmøte på lørdag og gardsbesøk i to besetninger på søndag. 

Priser:
Overnatting m.frokost 2 netter:  Dobbelrom 1150,-/døgn.  Enkeltrom: 950,-/døgn. 

Overnatting m.frokost 1 natt: Dobbeltrom kr 1250,-   Enkeltrom: 1050,-

Lunsj lørdag: 175,-   3-retters festmiddag lørdag:  950,-

I tillegg kommer pizza på fredag kveld for de som kommer da og har lyst på det! 

Program:
Fredag 15.mars:  20.00 Pizza og prat

Lørdag 16.mars: 12.00 Lusj 13.00 Årsmøte 16.00: Faginnslag     19.00: Festmiddag

Søndag 17.mars:  10.00 Avreise gardsbesøk

Påmelding til avlslaget på tlf 90981655 innen 1.mars

Les mer

Kjønnsseparerte doser

40072 Idefix

De kjønnsseparerte dosene av oksen 40072 Idefix legges ut i Geno’s nettbutikk tirsdag 16.mai. Det er bare 120 doser tilgjengelig, og forhåndsinteressen for dosene har vært stor. Det blir førstemann til mølla, men vi håper de som bestiller ikke tar flere doser enn at det rekker til mange. Vi minner om at doseprisen er kr 590,-

Årets nye okser vil bli kjørt ut fra 5.juni. Mer informasjon om oksene finner du her under «avl», på nettbutikken eller i STN-Bladet nr 1-2023.

Les mer

Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 på Oppdal er godt og vel historie! Rundt 35 personer deltok og bidrog til årets viktigste STN-begivenhet.
Denne gangen startet vi med en busstur fra Oppdal til Soknedal, der vi etter pizzalunsj i Soknedal sentrum la under oss adskillige høgdemeter og økende snødybde på turen opp til Hauka og gardsbesøk hos Eli og Odd Jomar Heggvold. På Heggvolden drives det kombinert med mjølk og sau. Rundt 16 årskyr og 200 vfs. Buskapen består av både STN og NRF, men med Odd Jomars store interesse for STN så er det nok fare for at den andelen øker i fjøset. På garden ble det bygd et stort og imponerende tilbygg til sauehuset i 2022.

Odd Roar Stenby studerer eksteriør på Heggvoldens STN-kyr
Funklende nytt sauehus på Heggvolden. Med flere saueraser i buskapen.
Veterinærene Sabine og Martin Pehle fra Guben i Tyskland kom hele den lange vegen for å få med seg gardsbesøket på Heggvolden. Sabine har noen fjällkor/STN i Tyskland, og finner både 40012 Macros og 40019 Gjerlaugsveen i avstamninga til sine dyr. Dessverre fikk ikke Sabine og Martin med seg resten av helga, på grunn av div. streiker og fly-kansellereinger i Europa. Men vi håper å se dem igjen ved en senere anledning!

Selve årsmøtet gikk greit og raskt unna. Av årsmeldinga gikk det fram at 2022 ble et forholdsvis normalt driftsår for Avlslaget. Av nyheter kan vi jo nevne at det i året for første gang ble produsert kjønnsseparerte sæddoser av en STN-okse og at 6-Tive-prosjektet i Sverige endelig har produsert en oksekalv. Avlslaget hadde også en del møter, både med Geno, med avtalepartene i jordbruksoppgjøret og laget var representert på Svensk Fjällrasavel sitt årsmøte.
Regnskapet viste en stor inntektsnedgang fra 2021, men dritfsresultatet balanserte med et bittelite overskudd på 296 kroner!
Det ble ingen store overraskelser eller utskiftninger i valget heller, og Avlslaget fortsetter med samme stabile mannskap som i 2022. Rolf Petter Tørres gikk ut av valgnemnda etter sin periode på 3 år, og inn som ny ble valgt Randi Sandnes fra Glåmos.
Etter årsmøtet var det lagt inn et gardsbesøk til, hos Gerd Inger Flå. Der gikk de snart kalveferdige kyrne ute og lufta seg i den tidlige vårsola (bilde øverst i saken).
Vi takker alle for oppmøtet og for et oppbyggelig årsmøte!

736 Amber hos Gerd Inger Flå. Aktuell oksemor. Amber er 11 år gammel og er etter gardsoksen 40684 Atos. Middelavdrått: 5458-3,9-3,4. Amber kalva noen få dager etter at vi var på besøk. Det ble en kukalv, så vi får se om det kan bli noen mulighet for oksekalv neste år!


Les mer

Okseboka på nett!

Endelig kommer okseboka for sidet trønderfe og nordlandsfe på nett.  Å få okseboka på nett gir flere fordeler.  Det blir enklere og raskere å få ut oppdateringer til okseboka, og den blir gratis for brukerne. Okseboka vil bli lagt ut i flere omganger.  Først ut er oversikten over de oksene som det er mulig å bestille for den som ønsker.  Til høsten kommer oversikten over oksene som ligger på langtidslager.  Disse må en søke avlslaget for STN om å få bruke av.  Videre kommer en oversikt over okser som har vært i bruk, men som det ikke lenger finnes doser lagret av.  En oversikt over samtlige stambokførte gardsokser vil også bli publisert.

Det vil etter dette ikke lenger bli utsendt oppdateringsblad til okseboka i fysisk utgave.  Den som ønsker kan naturligvis skrive ut databladene for oksene og sette inn i okseboka eller en egen perm.  Den som ikke kan gjøre dette kan henvende seg til avlslaget og få skrevet ut databladene. 

Pr. 2021 er det 70 STN-okser som er tilgjengelige for bestilling for den som ønsker.   Oksene bestilles via Geno’s nettbutikk.  Merk at Geno tar et gebyr pr. bestilling, samt at du mottar regning for dosene da de er utlevert til din inseminør.  Vi minner om at de oksene som er valgt ut til oksekatalogen (STN-Bladet/ Geno’s oksekatalog/ nettkatalog  kan bestilles via din inseminør uten ekstra gebyr.  Disse dosene betaler du ikke for før ved bruk.  

Om noen finner feil opplysninger i okseboka er vi takknemlige for en tilbakemelding på det. 

Les mer

Årsmøtet gjennomført

Årsmøtet 2021 ble gjennomført «halvdigitalt» lørdag 20.mars. Styret var samlet på Røros og ledet årsmøtet fra lokalene til Ren Røros Digital hvor vi fikk suveren hjelp til den tekniske gjennomføringen av møtet av Andreas Sandnes Becker.

Teams-møter er helt klart ikke en ideell erstatning for avlslagets vanlige årsmøter, der den sosiale biten har en svært viktig plass. Men vi klarte i alle fall å arrangere et årsmøte, om enn med vesentlig færre deltakere enn vanlig. Vi var totalt 14 stemmeberettigede medlemmer om vi legger sammen de som var fysisk tilstede og de som deltok via nettet. Men årsmøtet var en nyttig og lærerik erfaring, spesielt for styret som enda en tid må arbeide mest via Teams.

Årsmeldinger og regnskap for både 2019 og 2020 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Et lavt aktivitetsnivå i 2020 førte til kraftig reduserte kostnader for avlslaget, noe som i sin tur ga et overskudd på vel 170.000,- Det styrker lagets økonomiske situasjon og gjør at nye prosjekter kan planlegges framover.

Styreleder Amund Wormstrand, Brandval ble gjenvalgt for ett år, og styremedlemmene Hanne Bye, Drevsjø og Torhild Moland, Austmarka ble begge gjenvalgt for to nye år. Torhild Moland ble gjenvalgt som nestleder for ett år.

Ola Sørberget hadde sagt fra seg gjenvalg etter å ha vært vararepresentant til styret siden 2011 og første vara med fast møte i styret siden 2016. Ola har vært en høyt verdsatt representant å ha med i styret og helt spesielt viktig for gjennomføringa av jubileumsutstillinga i 2019! Han ble takket for innsatsen av styreleder Amund Wormstrand. Ola takket for den tida han har vært med i styret og sa at han nå syntes det var greit å slippe nye krefter til da han ikke er aktiv gardbruker lenger. Han sa også at han aldri har sittet i et så vel fungerende styre som i Avlslaget for STN og at selv om det har vært uenigheter har en alltid kommet fram til gode løsninger.

Inn som ny første vara ble Hanne Grøtte Mosleth fra Soknedal valgt. Hanne driver et mjølkebruk med STN-besetning sammen med mannen Endre Staverløkk. De er i ferd med å modernisere driftsbygningen og de setrer med buskapen om sommeren.

Som ny tredje vara ble valgt Rune Kurås fra Glåmos. Rune er mangeårig medlem av Avlslaget og har stor interesse for rasen, om han enn ikke har egne STN-dyr nå.

Ragnhild Nordbø fra Rennebu fortsetter som revisor, og får med seg Ingrid Meslo, også fra Rennebu, til å gjøre den jobben. Mona Skamfer hadde sagt fra seg gjenvalg som Revisor.

Valgnemnda for 2021 har vært ledet av Jon Fredrik Skauge, Fannrem. Han går da ut, og inn som ny representant til valgnemnda ble valgt Even Norderhaug fra Løten.

Stor takk til Andreas og Markus for organisering og tilrettelegging av årsmøtet! Nå er Avlslaget ajour med årsmeldinger, regnskap og valg, og kan starte på ny frisk!

Les mer