Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 09.06.21

LIVDYR TIL SALGS

Synnøve Thorkildsen, 3350 Prestfoss

Tlf 91 30 11 28 e-post synnovelanderud@hotmail.no

1 STN ku født 2017, kalvet april 2021.

Melkebesetning.

Sten Nystad, 9046 Oteren

Tlf 91 64 04 65, e-post st-nyst@online.no

1 STN ku med kvigekalv født okt 2020.

Ammekubesetning.

LIVDYR ØNSKES KJØPT

Atle Nielsen, Nordstarnd Gård, 8190 Sørfjorden.

Tlf 91 37 34 55 e-post a-t-l-e-@hotmail.com

STN gårdsokse ønskes kjøpt.

Ammekubesetning.

Øyvind Froknestad, 2340 Løten

tlf 91 17 81 06 e-post oyvind@froknestad.no

Drektige STN kviger og unge kuer ønskes kjøpt, helst kalving mars/april.

Melkebesetning, Debio godkjent.

Kjartan Haug, 2332 Åsvang

Tlf 40 01 66 69 e-post kjartan@insidethe.net

Ønsker å kjøpe STN kuer, kviger og kalver.

Melkebesetning under etablering.

Finn Pettersen, 7100 Rissa

Tlf 92 21 11 47, e-post fkpettersen@gmail.com

Ønsker å kjøpe STN kukalver og kviger av god kvalitet.

Ammekubesetning.

Sander Solheim, 6968 Flekke
Tlf: 90 69 51 24
Kyr og kviger ønskes kjøpt.  Både drektige og yngre kviger av interesse.  Fjaler kommune

Melkebesetning

Inger Hovde, 7717 Steinkjer
tlf 41 22 44 71, e-post ingerho@msn.com
6 STN ammekuer ønskes kjøpt snarest, gjerne drektige og/eller med ammekalv.

Jack Steve Nylund 9372 Gibostad
Tlf 90 72 38 09
Ønsker å kjøpe STN kviger eller kyr, kalver også av interesse.
Ammekubesetning.

Heidi Elvebo, 9050 Storsteinnes.

Tlf 90 07 82 76 e-post heidielvebo@yahoo.no
2 STN kuer / kviger ønskes kjøpt.
Melkebesetning.