Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Nye krav til stambokføring av gardsokser

For å sikre best mulig dokumentasjon av de STN-oksene som brukes i avl, har avlslaget innført nye krav til stambokføring av gardsokser.  De nye kravene innebærer at kravet til raserenhet blir skjerpet, samt at det heretter blir et krav at mor til oksen skal være ei kontrollert mjølkeku.

I STN-rasen blir det brukt en del gardsokser. Å bruke fler hanndyr enn bare seminoksene er en viktig strategi for å sikre en bred avlsbase og for å unngå innavl. Det er imidlertid viktig at kvaliteten på de oksene som brukes er best mulig, og at de er best mulig dokumentert. Solid dokumentasjon er essensielt for et godt avls- og bevaringsarbeid.  Oksene må for det første være mest mulig renraset.  I tillegg er det viktig at man gjør et best mulig utvalg, for å sikre at rasens preg og ønskede egenskaper føres videre. Avlslaget har derfor med virkning fra 1. januar 2011 innført følgende krav til gardsokser av STN:

  • Oksen kan ikke ha mer enn 6,25% innblanding av andre raser enn STN/ Svensk Fjällras
  • Oksens mor skal være en kontrollert mjølkeku (kukontrollen)
  • Ved stambokføringa skal det foreligge utskrift av gardsstambok fra kukontrollen for mor til oksen.

Okser som er i bruk senest 31.desember 2010 eller er brukt tidligere, kan fortsatt stambokføres etter det gamle kravet om maks 12,5% innblanding av fremmed blod.

Spor fra din side.