Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Okseboka på nett!

Endelig kommer okseboka for sidet trønderfe og nordlandsfe på nett.  Å få okseboka på nett gir flere fordeler.  Det blir enklere og raskere å få ut oppdateringer til okseboka, og den blir gratis for brukerne. Okseboka vil bli lagt ut i flere omganger.  Først ut er oversikten over de oksene som det er mulig å bestille for den som ønsker.  Til høsten kommer oversikten over oksene som ligger på langtidslager.  Disse må en søke avlslaget for STN om å få bruke av.  Videre kommer en oversikt over okser som har vært i bruk, men som det ikke lenger finnes doser lagret av.  En oversikt over samtlige stambokførte gardsokser vil også bli publisert.

Det vil etter dette ikke lenger bli utsendt oppdateringsblad til okseboka i fysisk utgave.  Den som ønsker kan naturligvis skrive ut databladene for oksene og sette inn i okseboka eller en egen perm.  Den som ikke kan gjøre dette kan henvende seg til avlslaget og få skrevet ut databladene. 

Pr. 2021 er det 70 STN-okser som er tilgjengelige for bestilling for den som ønsker.   Oksene bestilles via Geno’s nettbutikk.  Merk at Geno tar et gebyr pr. bestilling, samt at du mottar regning for dosene da de er utlevert til din inseminør.  Vi minner om at de oksene som er valgt ut til oksekatalogen (STN-Bladet/ Geno’s oksekatalog/ nettkatalog  kan bestilles via din inseminør uten ekstra gebyr.  Disse dosene betaler du ikke for før ved bruk.  

Om noen finner feil opplysninger i okseboka er vi takknemlige for en tilbakemelding på det.