Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Okseboka oppdatert

Avlslagets oksebokAvlslagets oksebok er nå oppdatert med de 11 siste nye seminoksene og lister over nye stambokførte gardsokser.  Det er også endringer i plasseringen av en del okser i boka.  For flere okser er sædlagret nå kommet ned på 300 doser, og disse blir sperret for vanlig bruk.

Les mer

Likt tørrstoffopptak hos STN og NRF

På husdyrforsøksmøtet ved UMB (Universitetet for miljø og biodiversitet) på Ås ble det våren 2008 lagt fram en undersøkelse på energi- og proteineffektivitet hos NRF og STN. Forsøket viste at tørrstoffopptaket per kilo kroppsvekt var det samme for begge rasene.

Les mer

Fin studietur til Sverige

En gruppe STN-ere var nylig over til Jämtland og besøkte fjällkobrukere i der. Det er mye som er likt det vi har her i landet, men det er også mye som er ulikt. Gruppen ble møtt med stor gjestfrihet og fikk mange gode ideer. Enigheten var stor om at det er viktig å holde kontakt på tvers av grensa.

Les mer