Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Okseboka oppdatert

Avlslagets oksebokAvlslagets oksebok er nå oppdatert med de 11 siste nye seminoksene og lister over nye stambokførte gardsokser.  Det er også endringer i plasseringen av en del okser i boka.  For flere okser er sædlagret nå kommet ned på 300 doser, og disse blir sperret for vanlig bruk.

Les mer

Likt tørrstoffopptak hos STN og NRF

På husdyrforsøksmøtet ved UMB (Universitetet for miljø og biodiversitet) på Ås ble det våren 2008 lagt fram en undersøkelse på energi- og proteineffektivitet hos NRF og STN. Forsøket viste at tørrstoffopptaket per kilo kroppsvekt var det samme for begge rasene.

Les mer