Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Likt tørrstoffopptak hos STN og NRF

På husdyrforsøksmøtet ved UMB (Universitetet for miljø og biodiversitet) på Ås ble det våren 2008 lagt fram en undersøkelse på energi- og proteineffektivitet hos NRF og STN. Forsøket viste at tørrstoffopptaket per kilo kroppsvekt var det samme for begge rasene.

Les mer

Kort om rasen

STN på beiteSidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det var flere lokale varianter, Rørosfe, Trysilfe, Snåsafe, Nordlandsfe og Finnmarksfe med flere som etter hvertble samlet til «SidetTrønderfe og Nordlandsfe»  Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland.

Les mer