Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 21.02.2018:

 

LIVDYR TIL SALGS

 

Erlend Brattabø, 5627 Jondal

tlf 98 04 38 36, e-post erlbra_91@yahoo.no

1 oksekalv født 20.10.2017 til salgs.

Melkebesetning.

 

Sissel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 åringskvige og 1 kukalv til salgs, sjelden kulinje.
Ammekubesetning

 

LIVDYR ØNSKES KJØPT

Borghild Vestbø, 4160 Finnøy

Tlf 97 67 51 30 e-post borghildvestbo@gmail.com

Ønsker å kjøpe STN ku eller drektig kvige.

Melkebesetning.

 

Torunn Ommedal Aandstad, 6829 Hyen

Tlf 91 80 95 32 e-post larstun@online.no

Ønsker å kjøpe STN kvigekalv, helst hvit pga synlighet i seterlandskapet!

Melkebesetning med setring

 

Olav Aasgård, 2542 Vingelen
Tlf 99 54 61 32
Ønsker å kjøpe 4-5 drektige kviger eller kyr, helst vårkalving.
Ammekubesetning med mye utmarksbeite!

 

Evelyn Romer Iversen, 3483 Kana
Tlf 32 79 32 43 / 91 74 36 54
e-post  evero@online.no
Ønsker å kjøpe en STN åringskvige,
gjerne DEBIO godkjent.
Ammekubesetning.