Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 19.08.2017:

 

LIVDYR TIL SALGS

 

Merete Støvring, 7234 Ler

Tlf 99 00 39 05 e-post mestovr@hotmail.com

1 STN kvige, drektig, kalver ved årsskiftet. Også kvigekalver 5-9 måneder gamle selges.

Melkebesetning.

 

Katrine Andersen, 8664 Mosjøen.

Tlf 45 46 57 98

Stambokført STN okse født sept 2015 til salgs snarest!

 

Aksel Iffland, 9475 Borkenes.

Tlf 99 54 22 68

HASTER! STN kukalv født 11.06.2017 selges. Mora er ei veldig god melkeku. Selges til melkebesetning.

Økologisk melkebesetning.

 

Ole Martin Bolstad, Hattfjelldal.

tlf 95 19 25 28 e-post olemb@live.no

Regner med å ha både kvigekalver og oksekalver til salgs til høsten, og ønsker å komme i kontakt med interesserte kjøpere. Kalving i juli / august.

Melkebesetning.

 

 

 

LIVDYR ØNSKES KJØPT

 

Amund Jostad Lien, 2838 Snertingdal

Tlf 90 78 93 15

Ønsker å kjøpe 2 drektige kviger eller åringer (helst vårkalving).

Ammekubesetning

 

Ole Jan Omdalen, 3630 Rødberg.

Tlf 99 16 77 01

Ønsker å kjøpe STN kyr, kviger eller kalver.

Ammekubesetning.

 

Sven Arne Sandum, 2850 Folldal.

tlf 91 82 38 41 e-post s-arn-sa@online.no

Ønsker å kjøpe kvigkalver, drektige kviger eller kyr, nå eller til høsten.

Liten ammekubesetning som gjerne vil bli større!

 

Hallgrim Syversrud, 3540 Nesbyen.

tlf 91 80 79 53.

Ønsker å kjøpe ungokse av god avstamming, paringsdyktig i februar.

Melkeproduksjon.

 

Timm Lemcke, 7105 Stadsbygd.

Tlf 72 60 05 33 e-post t.lemcke@seznam.cz

Ønsker å kjøpe oksekalv som kan fungere som stambokført avlsokse i 2018. D.v.s. den må ha stamtavle fra Avlslaget, og mora må være melkeku.

Melkebesetning.

 

Hallgeir Snuggerud, 2822 Bybrua

Tlf 97 72 06 64

Ønsker å kjøpe kukalver, kviger, og drektige kviger. Helst høstkalving.

Melkebesetning.

 

Olav Aasgård, 2542 Vingelen

Tlf 99 54 61 32

Ønsker å kjøpe 4-5 drektige kviger eller kyr, helst vårkalving.

Ammekubesetning med mye utmarksbeite!

 

Gunnar Jan Viblemo, 4525 Konsmo.

Tlf 94 16 93 37

Ønsker å kjøpe flere drektige STN kviger. Kalver kan også være av interesse.

Melkebesetning.

 

Johny Sæther, 2890 Etnedal

tlf 95 08 51 27.

Ønsker å bytte ut NRF med STN og vil gjerne kjøpe 4 drektige kuer eller kviger, helst  med kalving des – mars.

Melkebesetning