Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 18.08.2018:

 

LIVDYR TIL SALGS

Oddvar Hjørdisson Olsen, 2880 Nord-Torpa

Tlf 905 48 863 e-post oddvar@fjellgardenfinstad.no

2 drektige kviger til salgs. Også 2 oksekalver født 2018.

Debio-godkjent ammekubesetning.

 

Elisabet og Amund Wormstrand, Brandval

Tlf 62 82 51 30 /414 79 63 e-post famworms@online.no

Kukalver og oksekalver vurderes solgt, født august / september 2018.

Debio godkjent melkebesetning.

 

Anne og Annar Bjørkmo, Ballangen.

Tlf 48 09 03 91 e-post anne.bjorkmo@gmail.com

4 drektige STN kviger selges, kalving fra oktober til april.

Melkebesetning.

 

Terje Knudsen, Soknedal

Tlf 92 41 45 14, e-post tnknudsen@hotmail.com

Stambokført STN okse selges, 3 år gammel.

Meget spesiell farge, ensfarget grå.

 

Henrik Hyseth, 2920 Leira i Valdres.

Tlf 91 59 71 32.

Pga tørke og avlingssvikt, vurderer å selge drektige STN kuer og kviger.

Levering til høsten, etter beitesesongen.

Melkebesetning.

 

Mari Svanem, 6658 Rindalsskogen

Tlf 93 01 56 24 e-post ma_ri_si@yahoo.no

2 oksekalver til salgs.

Melkebesetning.

 

Hans Graffer, Lom

Tlf 48 06 05 53 e-post hansm02@yahoo.no

1 drektig kvige, 75% STN, kalver september. Inseminert med STN.

Melkebesetning.

 

Stein Brubæk, 6636 Angvik

Tlf 91 56 32 59, e-post stein359@gmail.com

4 STN kviger til salgs, går med okse og kalver utpå vinteren.

Melkebesetning.

 

Erlend Brattabø, 5627 Jondal

tlf 98 04 38 36, e-post erlbra_91@yahoo.no

1 oksekalv født 20.10.2017 til salgs.

Melkebesetning.

 

Sissel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 kukalv til salgs, sjelden kulinje.
Ammekubesetning

 

LIVDYR ØNSKES KJØPT

 

Andreas Poleo, 8412 Vestbygd

Tlf 94 21 29 10 e-post andreas.poleo@gmail.com

Ønsker å kjøpe eller leie STN avlsokse.

Ammekubesetning.

 

Ole Martin Bolstad, 8690 Hattfjelldal

Tlf 95 19 25 28 e-post olemb@live.no

Interesert i kvige eller ku med kalving i juli – medio august.

Mjølkebesetning og grønn status.

 

Borghild Vestbø, 4160 Finnøy

Tlf 97 67 51 30 e-post borghildvestbo@gmail.com

Ønsker å kjøpe STN ku eller drektig kvige.

Melkebesetning.

 

Torunn Ommedal Aandstad, 6829 Hyen

Tlf 91 80 95 32 e-post larstun@online.no

Ønsker å kjøpe STN kvigekalv, helst hvit pga synlighet i seterlandskapet!

Melkebesetning med setring

 

Evelyn Romer Iversen, 3483 Kana
Tlf 32 79 32 43 / 91 74 36 54
e-post  evero@online.no
Ønsker å kjøpe en STN åringskvige,
gjerne DEBIO godkjent.
Ammekubesetning.