Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 02.01.2019:

LIVDYR TIL SALGS

Ola Hammer Langleite, 7760 Snåsa

e-post ola.langleite@kvamssida.no

1 drektig ku, kalver desember 2018, 1 parringsklar kvige, og 2 stk kukalver til salgs.

Melkebesetning, Debio-godkjent.

Jan Tore Lund, 2040 Kløfta

Tlf 93 62 04 81 e-post jantorelund@outlook.com

1 drektig STN ku født 28.04.2006. Inseminert med STN, kalver til våren.

Ammekubesetning.

Sidsel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 kvige til salgs, født oktober 2017, sjelden kulinje.

Ammekubesetning, DEBIO godkjent

LIVDYR ØNSKES KJØPT