Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 27.10.21

LIVDYR TIL SALGS

Henrik Hyseth, 2920 Leira i Valdres.

Tlf 91 59 71 32

1 melkeku, kalver i januar

2 ammekuer, kalver februar

6 kviger som har gått sammen med okse i sommer

1 kvigekalv f mars.

Besetning med både ammekuer og melkeproduksjon.

Elisabet og Amund Wormstrand, 2219 Brandval

Tlf 48 22 98 50 e-post famworms@online.no

Kukalver og oksekalver født aug-okt 2021 selges til melkebesetning.

Debio-godkjent melkebesetning.

Hege Nilsen, 4885 Grimstad

Tlf 90 09 56 72 e-post hege.nilsen@live.no

Stambokført gårdsokse 40864 Knud født 2017, selges!

LIVDYR ØNSKES KJØPT

Torstein Rust, 3620 Flesberg

tlf 41 92 38 45, e-post torstein.rust@gmail.com

Ønsker å kjøpe drektige STN kuer eller kviger, helst vårkalving.

Ammekubesetning.

Anne Stine Bondli, Valdres

Tlf 48 38 75 87 e-post post@vestreim.no

Ønsker å kjøpe 1 – 2 drektige kviger eller kuer med kalving februar – april 2022. Helst fra besetning med grønn status.

Melkebesetning under etablering.

 Jack Steve Nylund 9372 Gibostad
Tlf 90 72 38 09
Ønsker å kjøpe STN kviger eller kyr, kalver også av interesse.
Ammekubesetning.

Heidi Elvebo, 9050 Storsteinnes.

Tlf 90 07 82 76 e-post heidielvebo@yahoo.no
2 STN kuer / kviger ønskes kjøpt.
Melkebesetning.