Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 15.04.2018:

 

LIVDYR TIL SALGS

 

Erlend Brattabø, 5627 Jondal

tlf 98 04 38 36, e-post erlbra_91@yahoo.no

1 oksekalv født 20.10.2017 til salgs.

Melkebesetning.

 

Sissel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 kukalv til salgs, sjelden kulinje.
Ammekubesetning

 

LIVDYR ØNSKES KJØPT

 

Ole Martin Bolstad, 8690 Hattfjelldal

Tlf 95 19 25 28 e-post olemb@live.no

Interesert i kvige eller ku med kalving i juli – medio august.

Mjølkebesetning og grønn status.

 

Borghild Vestbø, 4160 Finnøy

Tlf 97 67 51 30 e-post borghildvestbo@gmail.com

Ønsker å kjøpe STN ku eller drektig kvige.

Melkebesetning.

 

Torunn Ommedal Aandstad, 6829 Hyen

Tlf 91 80 95 32 e-post larstun@online.no

Ønsker å kjøpe STN kvigekalv, helst hvit pga synlighet i seterlandskapet!

Melkebesetning med setring

 

Evelyn Romer Iversen, 3483 Kana
Tlf 32 79 32 43 / 91 74 36 54
e-post  evero@online.no
Ønsker å kjøpe en STN åringskvige,
gjerne DEBIO godkjent.
Ammekubesetning.