Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 10.03.2019:

LIVDYR TIL SALGS

Kåre Kvehaugen, 2917 Skrautvål

Tlf 90 66 39 02

1 STN okse født 29.04.2018

Melkebesetning.

Sidsel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 kvige til salgs, født oktober 2017, sjelden kulinje.

Ammekubesetning, Debio godkjent.

LIVDYR ØNSKES KJØPT

Karoline Westling og Geir Nordbotten, 3160 Stokke.

Tlf 98 02 99 80 e-post karoline.westling@gmail.com

Ønsker å kjøpe 2 STN melkekuer til turist-seter. Viktig med godt lynne!

Gunleik Mæland, 3841 Flatdal.

Tlf 95 94 56 91, e-post gunleikm@gmail.com

Ønsker å kjøpe flere STN kalver i februar/mars.

Melkebesetning.

Heidi Elvebo, 9050 Storsteinnes.

Tlf 90 07 82 76 e-post heidielvebo@yahoo.no

Interessert i å kjøpe STN kviger eller kukalver.

Melkebesetning.

Vegard Vigdenes, Stjørdal

Tlf 95 80 45 95.

Interessert i å kjøpe kuer eller kviger som skal kalve sept – okt.

Melkebesetning.

Gudmund Furuseth, Rena

e-post olfuruse@bbnett.no

Planlegger overgang til bare STN både i melkebesetning og som ammekyr. Ønsker å kjøpe drektige kuer og kviger til høsten, med kalving feb – mai 2020. Kukalver også aktuelt.

Gjerne Debio-godkjente dyr, men ingen krav om det!