Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Livdyrliste

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 14.09.2018:

 

LIVDYR TIL SALGS

Jan Tore Lund, 2040 Kløfta

Tlf 93 62 04 81 e-post jantorelund@outlook.com

1 drektig STN ku født 28.04.2006. Inseminert med STN, kalver til våren.

Ammekubesetning.

 

Gro Markussen, 6631 Batnfjordsøra

Tlf 97 73 42 81 e-post gro.markussen@gmail.com

Ei hvit kvige nylig ins med okse 40055, og ei kvigekalv født vår 2018.

2 oksekalver født vår 2018, etter gode melkekuer. Kan stambokføres.

Alle dyra har godt lynne, vant med strømgjerde. virus status rødt.

Melkebesetning.

 

Oddvar Hjørdisson Olsen, 2880 Nord-Torpa

Tlf 905 48 863 e-post oddvar@fjellgardenfinstad.no

2 drektige kviger til salgs. Også 2 oksekalver født 2018.

Debio-godkjent ammekubesetning.

 

Elisabet og Amund Wormstrand, Brandval

Tlf 62 82 51 30 /414 79 63 e-post famworms@online.no

Kukalver og oksekalver vurderes solgt, født august / september 2018.

Debio-godkjent melkebesetning.

 

Anne og Annar Bjørkmo, Ballangen.

Tlf 48 09 03 91 e-post anne.bjorkmo@gmail.com

2 drektige STN kviger selges, kalving fra oktober til april.

Melkebesetning.

 

Henrik Hyseth, 2920 Leira i Valdres.

Tlf 91 59 71 32.

Pga tørke og avlingssvikt, vurderer å selge drektige STN kuer og kviger.

Levering til høsten, etter beitesesongen.

Melkebesetning.

 

Hans Graffer, Lom

Tlf 48 06 05 53 e-post hansm02@yahoo.no

1 drektig kvige, 75% STN, kalver september. Inseminert med STN.

Melkebesetning.

 

Sissel Haldorsen, 8534 Liland
Tlf 95 19 11 70
1 kukalv til salgs, sjelden kulinje.
Ammekubesetning

 

LIVDYR ØNSKES KJØPT

 

Torunn Ommedal Aandstad, 6829 Hyen

Tlf 91 80 95 32 e-post larstun@online.no

Ønsker å kjøpe STN kvigekalv, helst hvit pga synlighet i seterlandskapet!

Melkebesetning med setring