Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminoksar

Styret har plukka ut sju oksar for bruk i sesongen 2023/24. Fem av desse vil vere tilgjengelege ute hos inseminørane fram til midten av mai 2024. Dei to siste er importert frå Sverige og må bestillast frå Geno sin nettbutikk.  Også andre oksar enn dei som er valde ut for sesongen kan bestillast i nettbutikken:  http://www.oksekatalogen.geno.no

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 600 pr bestilling ved bestilling av sæd i nettbutikken.  Det gjeld også årets oksar.  For å unngå betillingsgebyr må dosar bestillast gjennom din veterinær/inseminør.  Sædruta går ca kvar 6.veke, så hugs å bestille i god tid før venta inseminering.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok eller STN-Bladet.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 356,-  (fra 01.01.24)
  • Pris på kjønnssepartrte doser: kr 606,-    ( fra 01.01.24)
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: kr 540,-     ( fra01.01.24)  

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9189 Gaupen
Fødd: 11.01.2001
Hos: Lage Vigdal, Gaupen
Far: 9156 Silvio
Mor: 255 Svane   4 år: 4367 – 3,8 – 3,4
Morfar: 91165 Motto
Framandt blod: 2,0 %
Innavl: 9156, 40040
Kappakasein: Aa   Betakasein: A1A2
28 døtre: + 21 kilo tørrstoff
Foto: Geno
40015 Rosin
Fødd: 04.10.2003
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval
Far: 40548 Sinklar
Mor: 75 Rosmarin  6 år: 4458 – 4,0 – 3,4
Morfar: 9018 Sæther
Framandt blod: —
Innavl: 9187
Kappakasein: AA  Betakasein: A1A»
38 døtre: – 8 kilo tørrstoff
Foto: Geno
40042 Løkk-Jo
Fødd: 28.03.2011
Hos: Gerd Inger Flå, Oppdal
Far: 9129 Havdal
Mor: 628 Jolin  8,9 år: 6383 – 3,7 – 3,0  
Morfar: 40584 Fermel
Framandt blod: 1,5 %
Innavl: 9129, 9180
Kappakasein: BB   Betakasein: A1B
37 døtre: + 30 kilo tørrstoff
Foto: Jan A. Kristiansen
40069 Amir                                                      
Fødd: 19.05.2020                                                   
Hos: Ole Martin Bolstad, Hattfjelldal
Far: 9183 Finbekk
Mor: 754 Amira   7,2 år: 3968 – 5,5 – 3,3
Morfar: 40684 Atos
Framandt blod: 2,7 %
Innavl: 9183
Kappakasein:    Betakasein:
Foto: Jan A. Kristiansen
40072 Idefix
Fødd: 01.09.2020
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval
Far: 9158 Flå
Mor: 301 Lillefix    7 år: 5135 – 3,9 – 3,2
Morfar: 9005 Mono
Framandt blod: 1,8 %
Innavl: 40059
Kappakasein: ?B  Betakasein: A2?
Foto: Jan A. Kristansen
40054 Baba (6845 Baba SKB 96845)
Fødd: 10.08.2002
Hos: Nella og Dennis Hildingsson, Sävsjöström
Far: 6759 Bam SKB 96759
Mor: 11 Greta SKB 8770   2,11 år: 7135 – 4,6 – 3,7
Morfar: 729 Homeros SKB 76729
Framandt blod: 3,5 %
Innavl: —
Kappakasein: AB    Betakasein: A1A2
Foto: Viking Genetics
40060 Brottan (6905 Brottan Svfj 96905)
Fødd: 28.02.2019
Hos: Thomas Lundholm, Jättendal
Far: 6748 Bör SKB 96748
Mor: 187 Majken Svfj 25565    5,4 år: 6304 – 4,4 – 3,4
Morfar: 1163 Sten Sture Svfj 20242
Framandt blod: 3,1 %
Innavl:  — 
Kappakasein:   Betakasein:
Foto: Viking Genetics