Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminokser

Styret har plukka ut seks oksar for bruk i sesongen 2018. Desse vil vere tilgjengelege frå ca 1. mai og så langt lagret rekk, fram til utgangen av april 2019.

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 400 pr bestilling av sæd av oksar som ikkje står i siste års oksekatalog.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 190,-
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 300,-

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9188 Tuftar
Fødd: 25.11.2000
Hos: Rolf Petter Tørres, Røros
Far: 9080 Solmann
Mor: 85 Kruslin   3,2 år: 4132 – 4,0 – 3,2
Morfar: 9110 Hårstad
Framandt blod: 5,4%
Innavl: 9080, 9129
Kappakasein: AB    Betakasein: A2B
Foto: Geno
40004 Westerheim
Fødd: 20.05.2002
Hos: Lise Jensen og Lars Erik Midtdal, Tufsingdalen
Far: 9180 Norvik
Mor: 156 Fjellros    4,9 år: 4427 – 4,1 – 3,2
Morfar: 9116 Motto
Framandt blod: 4,8%
Innavl: 9180, 40051
Kappakasein: BB  Betakasein: BB
Foto: Geno
40021 Skjalg
Fødd: 21.05.2006
Hos: Liv Torill Eide og Bjørn Huseklepp, Kvikne
Far: 40005 Morian
Mor: 270 Seline  7,8 år: 6208 – 3,6 – 3,3
Morfar: 40512 Karolius
Framandt blod: 1,7%
Innavl: 40005, 40018
Kappakasein: AA   Betakasein: A2A2
Foto: Geno
40034 Knerten
Fødd: 28.07.2009
Hos: Torhild Moland, Austmarka
Far: 9018 Sæther
Mor: 144 Makeli   14 år: 4401 – 4,1 – 3,5
Morfar: 9145 Rune
Framandt blod: —
Innavl: 9013, 9018, 9111, 40038
Kappakasein: AA   Betakasein: A2A2
Foto: Jan Arve Kristiansen/ Geno
40053 Drott
Fødd: 10.11.2015
Hos: Atle Meås, Fannrem
Far: 40011 Hadar
Mor: 446 Dronning    8 år: 5776 – 4,0 – 3,4
Morfar: 9150 Tor
Framandt blod: 1,2 %
Innavl: 40032
Kaseinscreening: Mangler
Foto: Jan Arve Kristansen/ Geno
 40054 Baba
Fødd: 10.08.2002
Hos: Dennis og Nella Hildingsson, Sävsjöström, Sverige
Far: 6759 Bam SKB 96759
Mor: 11 Greta SKB 8770    2,11 år: 7135 – 4,6 – 3,7
Morfar: 729 Homeros SKB 76729
Framandt blod: 3,5 %
Innavl:
Kappakasein: AB   Betakasein: A1A2
Foto: Viking Genetics
NB: Må spesialbestilles