Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminokser

Styret har plukka ut seks oksar for bruk i sesongen 2017. Desse vil vere tilgjengelege frå ca 1. mars og så langt lagret rekk, fram til utgangen av februar 2018.

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 400 pr bestilling av sæd av oksar som ikkje står i siste års oksekatalog.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 190,-
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 300,-

 

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9150 Tor
Fødd: 22.08.1996
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval
Far: 9007 Lano
Mor: 45 Makan   8,4 år: 4979 – 3,9 – 3,4
Morfar: 9004 Selo
Framandt blod: —
Innavl: 9004, 9007, 9009, 9024, 40032
Kappa-kasein: AA    Betakasein: A1A2
Foto: Geno

 

9184 Gorm
Fødd: 29.09.2009
Hos: Jostein Stige, Fauske
Far: 9160 Garp
Mor: 47 Mimmi    6 år: 4982 – 3,9 – 3,4
Morfar: 1 Disko SKB 6671
Framandt blod: 0,4 %
Innavl: 9154
Kappa-kasein: BB  Betakasein: A1A2
Foto: Geno
40023 Gunder
Fødd: 05.01.2007
Hos: Atle Meås, Fannrem
Far: 40009 Gunde
Mor: 511 Lillgubba  5 år: 5044 – 4,8 – 3,8
Morfar: 9153 Lill-Gubben
Framandt blod: 0,8 %
Innavl: 9153, 40009, 40040
Kappa-kasein: AB   Betakasein: A2B
Foto: Geno
40049 Bekkholt
Fødd: 07.04.2013
Hos: Eli og Steinar Bekkholt, Slåstad
Far: 40002 Omar
Mor: 351 Snøhvit   4,9 år: 8423 – 4,0 – 3,2
Morfar: 40009 Gunde
Framandt blod: 0,4 %
Innavl: 9158, 40002, 40009
Kappa-kasein: AA   Betakasein: A1A1
Foto: Jan Arve Kristiansen/ Geno
40051 Helgebusta’n
Fødd: 18.03.2014
Hos: Bodil Birkeland og Yngvar Sæther, Kvenvær
Far: 40004 Westerheim
Mor: 1059 Tranøy    3,4 år: 4601 – 5,3 – 3,3
Morfar: 40021 Skjalg
Framandt blod: 3,6 %
Innavl: 40004, 40021
Kappa-kasein:  AB   Betakasein: A2B
Foto: Jan Arve Kristansen/ Geno
 40052 Bernås
Fødd: 10.01.2015
Hos: Tore Kiil, Atrå
Far: 40038 Storegut
Mor: 246 Gullros    6,3 år: 4834 – 4,5 – 3,3
Morfar: 9163 Tørres
Framandt blod: 1,0 %
Innavl: 9110, 9163, 40038
Kaseinprofil:  Screening mangler
Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno