Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminoksar

Styret har plukka ut åtte oksar for bruk i sesongen 2020/21. Fem av desse vil vere tilgjengelege ute hos inseminørane fram til utgangen av april 2021. Dei tre siste er importert frå Sverige og må bestillast frå Geno sin nettbutikk.  Også andre oksar enn dei som er valde ut for sesongen kan bestillast i nettbutikken:  http://www.oksekatalogen.geno.no

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 600 pr bestilling ved bestilling av sæd i nettbutikken.  Det gjeld også årets oksar.  For å unngå betillingsgebyr må dosar bestillast gjennom din veterinær/inseminør.  Sædruta går ca kvar 6.veke, så hugs å bestille i god tid før venta inseminering.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok eller STN-Bladet.  Vi håper å få lagt okseboka på nett i løpet av 2020.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 290,-
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 490,-

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

40016 Frodo
Fødd: 02.09.2004
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval
Far: 9008 Koro
Mor: 101 Lyckost   14 år: 6103 – 3,8 – 3,2
Morfar: 9004 Selo
Framandt blod: —
Innavl: 9008, 9019, 9162, 9187, 40043
Kappakasein: AA    Betakasein: A1A2
Foto: Geno
 
40041 Jarnsby
Fødd: 16.02.2011
Hos: Espen Mørch Andersen, Hvam
Far: 9150 Tor
Mor: 7023 Svartsi    4 år: 4394 – 3,9 – 3,3
Morfar: 9190 Grosberg-Prins
Framandt blod: 1,5%
Innavl: 9150, 40032
Kappakasein: AB  Betakasein: A2A2
Foto: Geno
 
40042 Løkk-Jo
Fødd: 28.03.2011
Hos: Gerd Inger Flå, Oppdal
Far: 9129 Havdal 
Mor: 628 Jolin  8,9 år: 6383 – 3,7 – 3,0
Morfar: 40584 Fermel
Framandt blod: 1,5%
Innavl: 9129, 9180
Kappakasein: BB   Betakasein: A1B
Foto: Geno
 

40062 Morris
Fødd: 28.10.2017
Hos: Atle Meås, Fannrem
Far: 9066 Miro
Mor: 686 Livros   4,8 år: 4822 – 5,3 – 3,6
Morfar: 40040 Sølve
Framandt blod: 0,9%
Innavl: 9066
Kappakasein: AA   Betakasein: A2A2
Foto: Jan Arve Kristiansen/ Geno
 

40063 Flekken
Fødd: 10.06.2018
Hos: Torhild Moland, Austmarka
Far: 9157 Rippo
Mor: 216 Flekkeflua    6,2 år: 4821 – 4,1 – 3,6
Morfar: 40690 Klaus Brunost
Framandt blod: 0,1 %
Innavl: 9157
Kappakasein: ?B  Betakasein: ??
Foto: Jan Arve Kristansen/ Geno
 
 
   
40011 Hadar (6839 Hadar SKB 96839)
Fødd: 12.07.2000
Hos: Mårten Dahlberg, Bjärtrå, Sverige
Far: 9087 Harg
Mor: 41 Grina   4,5 år: 6895 – 4,6 – 3,7
Morfar: 759 Bam SKB 96759
Framandt blod: 2,3%
Innavl: 40053
Kappakasein: AB    Betakasein: A2A2
Foto: Viking Genetics
 
40064 Fänrik  (6877 Fänrik Svfj 96877)
Fødd: 05.01.2010
Hos: Urban Delestig, Ljusdal, Sverige  
Far: 1102 Fagott Svfj 20044
Mor: 434 Fina     5,9 år: 5769 – 3,9 – 3,3
Morfar: 2087 Boss Svfj 20075
Framandt blod: 5,2%
Innavl: —
Kappakasein: BB  Betakasein: A2A2
Foto: Viking Genetics
 
40065 Domino (6895 Domino Svfj 96895)
Fødd: 08.10.2015
Hos: Joakim Gustavsson, V. Harg, Sverige  
Far: 1006 Glunt Svfj 20050
Mor: 730 Diva Svfj 25489  2,10 år: 9427 – 4,3 – 3,7
Morfar: 7427 Marve Svfj 20221
Framandt blod: 5,6%
Innavl: 40047
Kappakasein: BB   Betakasein: A2A2
Foto: Viking Genetics