Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminoksar

Styret har plukka ut sju oksar for bruk i sesongen 2022/23. Fem av desse vil vere tilgjengelege ute hos inseminørane fram til midten av mai 2023. Dei to siste er importert frå Sverige og må bestillast frå Geno sin nettbutikk.  Også andre oksar enn dei som er valde ut for sesongen kan bestillast i nettbutikken:  http://www.oksekatalogen.geno.no

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 600 pr bestilling ved bestilling av sæd i nettbutikken.  Det gjeld også årets oksar.  For å unngå betillingsgebyr må dosar bestillast gjennom din veterinær/inseminør.  Sædruta går ca kvar 6.veke, så hugs å bestille i god tid før venta inseminering.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok eller STN-Bladet.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 340,-  (fra 01.01.23)
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 502,-  (fra 01.01.23)

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9161 Grejo
Fødd: 01.06.1997
Hos: Grete Løvaas og Jostein Brenden, Skåbu
Far: 9062 Myran
Mor: 151 Flisa   4,10 år: 4232 – 4,1 – 3,3 
Morfar: 9055 Hopp
Framandt blod: 3,6%
Innavl: 9062
Kappakasein: AB    Betakasein: A2B
Foto: Geno
 

40007 Reppen
Fødd: 19.03.2003
Hos: Grethe og Georg Hopstad, Brandsfjord 
Far: 40533 Solan
Mor: 504 Nyårsbån  5 år: 4624 – 3,6 – 3,3
Morfar: 9022 Wickstrøm
Framandt blod: 0,2%
Innavl: 
Kappakasein: BB  Betakasein: A1B
Foto: Geno
 

40040 Sølve
Fødd: 06.11.2010
Hos: Atle Meås, Fannrem
Far: 9156 Silvio
Mor: 511 Lillgubba  5 år: 5044 – 4,8 – 3,8 
Morfar: 9153 Lill-Gubben
Framandt blod: 0,3%
Innavl: 9156, 9189, 40023
Kappakasein: AA   Betakasein: A2A2
Foto: Jan A. Kristiansen
 

40068 Hemulen                                                        NB: Kan også fås som Spermvital
Fødd: 30.08.2019                                                    bestilles i Geno’s nettbutikk  460,-/dose
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval
Far: 9040 Ricko
Mor: 280 Semule   6,3 år: 6157 – 3,7 – 3,0
Morfar: 40040 Sølve
Framandt blod: 0,1%
Innavl: 40066
Kappakasein: BB   Betakasein: A1A1
Foto: Jan A. Kristiansen
 

40071 Robin
Fødd: 19.05.2020
Hos: Stine og Stian Bekkholt, Slåstad
Far: 40059 Hussi
Mor: 434 Rosa    1,11 år: 5619 – 4,0 – 3,3
Morfar: 9153 Lill-Gubben
Framandt blod: 1,8 %
Innavl: 40059
Kappakasein: ?B  Betakasein: A2?
Foto: Jan A. Kristansen
 
 
   
40050 Dolph (6887 Dolph Svfj 96887)
Fødd: 03.03.2013
Hos: Mårten Dahlberg, Bjärtrå, Sverige
Far: 7230 Don Juan Svfj 20125
Mor: 448 Siesta Svfj 25268   8,11 år: 8503 – 4,6 – 3,7
Morfar: 44 Fagermann SKB 6688
Framandt blod: 2,1%
Innavl: 
Kappakasein: AB    Betakasein: A1A2
Foto: Viking Genetics
 
40064 Fänrik  (6877 Fänrik Svfj 96877)
Fødd: 05.01.2010
Hos: Urban Delestig, Ljusdal, Sverige  
Far: 1102 Fagott Svfj 20044
Mor: 434 Fina    5,9 år: 5769 – 3,9 – 3,3
Morfar: 2087 Boss Svfj 20075
Framandt blod: 5,2%
Innavl:  
Kappakasein: BB  Betakasein: A2A2
Foto: Viking Genetics