Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminoksar

Styret har plukka ut åtte oksar for bruk i sesongen 2021/22. Fem av desse vil vere tilgjengelege ute hos inseminørane fram til midten av mai 2022. Dei to siste er importert frå Sverige og må bestillast frå Geno sin nettbutikk.  Også andre oksar enn dei som er valde ut for sesongen kan bestillast i nettbutikken:  http://www.oksekatalogen.geno.no

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 600 pr bestilling ved bestilling av sæd i nettbutikken.  Det gjeld også årets oksar.  For å unngå betillingsgebyr må dosar bestillast gjennom din veterinær/inseminør.  Sædruta går ca kvar 6.veke, så hugs å bestille i god tid før venta inseminering.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok eller STN-Bladet.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 310,-
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 490,-

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9147 Brattbakk
Fødd: 27.11.1995
Hos: Martin Brattbakk, Oppdal
Far: 9090 Luring
Mor: 151 dronning   4 år: 4317 – 4,1 – 3,1 
Morfar: 9054 Bazar
Framandt blod: 2,7%
Innavl: 9098, 9138
Kappakasein: BB    Betakasein: A1A1
Foto: Geno
 

40037 Elvis Mogjerdet
Fødd: 01.07.2010
Hos: Elin Moen, Vindøla 
Far: 40010 Levis
Mor: 1 Åsa   10,4 år: 6078 – 3,9 – 3,4 
Morfar: 9095 Knupp
Framandt blod: 4,4%
Innavl: 40010, 40026
Kappakasein: AA  Betakasein: A1A1
Foto: Jan A. Kristiansen
 
40039 Kalas
Fødd: 08.09.2010
Hos: Elisabeth og Amund Wormstrand, Brandval 
Far: 40661 Surven
Mor: 90 Klage  12,8 år: 4380 – 4,5 – 3,5 
Morfar: 9145 Rune
Framandt blod: —
Innavl: 
Kappakasein: BB   Betakasein: A1A2
Foto: Jan A. Kristiansen
 

40066 Assar
Fødd: 31.03.2019
Hos: Atle Meås, Fannrem
Far: 9040 Ricko
Mor: 612 Litimor   6,6 år: 5084 – 4,3 – 3,4
Morfar: 40021 Skjalg
Framandt blod: 1,2%
Innavl: 
Kappakasein: AB   Betakasein: A1A2
Foto: Jan A. Kristiansen
 

40067 Sjarmiss
Fødd: 12.06.2019
Hos: Marit Hoff, Jøa
Far: 40023 Gunder
Mor: 524 Miss    7,7 år: 5744 – 4,1 – 3,3
Morfar: 40026 Syver Mogjerdet
Framandt blod: 2,0 %
Innavl: 40023, 40056
Kappakasein: AB  Betakasein: A1A2
Foto: Jan A. Kristansen
 
 
   
40009 Gunde (66840 Gunde 96840)
Fødd: 05.11.2000
Hos: Nils Nilsa Lantbruk, Boden, Sverige
Far: 739 Gute SKB 76739
Mor: 361 Majken Svfj 25038   5,5 år: 8387 – 4,1 – 3,6
Morfar: 165 Leo SKB 6677
Framandt blod: 1,6%
Innavl: 40023, 40049 
Kappakasein: BB    Betakasein: A1B
Foto: Viking Genetics
 
40010 Levis  (6847 Levis SKB 96847)
Fødd: 06.08.2002
Hos: Mårten Dahlberg, Bjärtrå, Sverige 
Far: 46 Lester SKB 6578
Mor: 224 Ringull Svfj 25016    9,4 år: 8441 – 4,3 – 3,6
Morfar: 161 Smille SKB 6673
Framandt blod: 5,5%
Innavl: 40025, 40037 
Kappakasein: AB  Betakasein: A1A2
Foto: Viking Genetics