Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Seminokser

Styret har plukka ut seks oksar for bruk i sesongen 2019. Fem av desse vil vere tilgjengelege ute hos inseminørane fram til utgangen av april 2020. Den siste, 40059 Hussi, må bestillast frå Geno sin nettbutikk.  Også andre oksar enn dei som er valde ut for sesongen kan bestillast i nettbutikken:  http://www.oksekatalogen.geno.no

Ver merksam på at:

  • Geno tek eit bestillingsgebyr pr kr 600 pr bestilling ved bestilling av sæd i nettbutikken.  Det gjeld også årets oksar.  For å unngå betillingsgebyr må dosar bestillast gjennom din veterinær/inseminør.  Sædruta går ca kvar 6.veke, så hugs å bestille i god tid før venta inseminering.
  • For fleir opplysningar om oksane, sjå avlslagets oksebok eller STN-Bladet.  Vi håper å få lagt okseboka på nett i løpet av våren 2020.
  • Normal pris pr dose av STN-okser: kr 200,-  (frå januar 2020 kr 290,- )
  • Pris på importerte Fjällraseokser pr dose: 400,-

Avlslaget vil samtidig oppfordre om å varsle oss om du har ei STN-ku som du meiner kan vere aktuell oksemor. Reinrasa kyr som mjølkar bra og har fungert godt i buskapen gjennom fleire år vil kunne vere interessante kandidatar. Avlslaget vil kunne kome med råd om kva for okse som bør brukast ved insemineringa, for å få ein kalv som avstammingsmessig er best mogleg egna som seminokse. Eventuelt blir det jo ein veldig interessant kukalv til påsett i din eigen buskap.

9179 Hopstad
Fødd: 20.12.1997
Hos: Grethe og Georg Hopstad, Brandsfjord
Far: 9116 Motto
Mor: 268 Æra   3 år: 4258 – 4,1 – 3,2
Morfar: 9083 Svarte Worm
Framandt blod: 2,4%
Innavl: 9116
Kappakasein: AA    Betakasein: A1A2
Foto: Geno
9189 Gaupen
Fødd: 11.01.2001
Hos: Lage Petter Vigdal, Gaupen
Far: 9156 Silvio
Mor: 255 Svane    4 år: 4367 – 3,8 – 3,4
Morfar: 9116 Motto
Framandt blod: 2,0%
Innavl: 9116, 9156, 40040
Kappakasein: AA  Betakasein: A1A2
Foto: Geno
40033 Malm
Fødd: 28.05.2009
Hos: Rolf Petter Tørres, Røros
Far: 9012 Josu
Mor: 139 Leika  6,10 år: 4421 – 4,8 – 3,1
Morfar: 9157 Rippo
Framandt blod: 0,7%
Innavl: 9012, 9063, 9157, 40029
Kappakasein: AA   Betakasein: A1A2
Foto: Geno
40056 Jøstut
Fødd: 03.06.2016
Hos: Marit Hoff, Jøa
Far: 40044 Pjalt
Mor: 524 Miss   6,5 år: 5643 – 4,3 – 3,4
Morfar: 40026 Syver Mogjerdet
Framandt blod: 1,6%
Innavl: 40026, 40044
Kappakasein: AB   Betakasein: A1A2
Foto: Jan Arve Kristiansen/ Geno
40058 Dalton
Fødd: 10.07.2016
Hos: Torhild Moland, Austmarka
Far: 9004 Selo
Mor: 175 Rosa    11 år: 5649 – 4,3 – 3,2
Morfar: 40580 Jon Kåre
Framandt blod: 0,8 %
Innavl: 9004, 9034, 9187
Kappakasein: AB  Betakasein: A1A1
Foto: Jan Arve Kristansen/ Geno
 40059 Hussi
Fødd: 31.05.2011
Hos: Ronny Olsson, Köpingsvik, Sverige
Far: 1095 Flise Svfj 20045
Mor: 436 Hindra    3,9 år: 9158 – 3,9 – 3,4
Morfar: 6746 Hompest SKB 96746
Framandt blod: 3,1 %
Innavl: —
Kappakasein: BB   Betakasein: A2A2
Foto: Viking Genetics
NB: Må spesialbestilles