Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Avlslagets oksebok

Avlslagets oksebokBoka gir en meget god oversikt seminoksene. Avlslagets oksebok inneholder opplysninger om alle seminoksene av STN fra stamboknummer 9004 til 40015. Okser som er tatt ut av bruk og stambokførte gardsokser er også tatt med. I tillegg har boka en historisk del, med oversikt over okselinjer og fotografi av historiske STN-dyr. Boka er rikt illustrert med bilder.

Les mer

Kort om rasen

STN på beiteSidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det var flere lokale varianter, Rørosfe, Trysilfe, Snåsafe, Nordlandsfe og Finnmarksfe med flere som etter hvertble samlet til «SidetTrønderfe og Nordlandsfe»  Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland.

Les mer

Vellykket utstilling på Tolga

Fra jubileumsutstillingen på TolgaJubileumsutstillingen for dølafeet ble holdt på Tolga 23. juli. STN var med på feiringa. I alt ble det stilt ut 13 dyr av hver rase. Vi bringer her noen bilder fra utstillinga. Utstillinga var en del av Olsokdagene på Tolga og var godt besøkt. Se bilder fra utstillingen i vårt jubileumsgalleri 🙂

Les mer