Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Testingsokse ut på grunn av sjukdom

Testingokse 16737 PjaltAvlslaget kjøper hvert år inn ca 3-6 nye okser til semin.  Disse blir i første omgang satt inn på GENO sin testingsstasjon på Øyer i Gudbrandsdalen. Etter endt testing, ved ca 1 års alder, blir oksene overført til GENO sin seminstasjon Store Ree på Stange for tapping og lagring av sæd.

Les mer

Nye krav til stambokføring av gardsokser

For å sikre best mulig dokumentasjon av de STN-oksene som brukes i avl, har avlslaget innført nye krav til stambokføring av gardsokser.  De nye kravene innebærer at kravet til raserenhet blir skjerpet, samt at det heretter blir et krav at mor til oksen skal være ei kontrollert mjølkeku.

Les mer

Ny avhandling om STN-rasen

Nina Hoved SætherDet er Nina Hovden Sæther som har skrevet en doktoravhandling om bevaring av gamle husdyrraser for bærekraftig bruk. I studien har hun sammenlikna rasene STN og NRF på flere punkter. Til daglig arbeider Sæther ved Norsk Genressurssenter.

Les mer