Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Avlsmål for STN-rasen

Avlsmål for sidet trønderfe og nordlandsfe
vedtatt av årsmøtet 6.april 2013.

Overordna mål er å bevare og utvikle STN-rasen som en god og funksjonell mjølkerase.

Rasen er et alternativ til tyngre raser, spesielt der man kan utnytte rasens gode evne til å nytte lokale ressursser som (utmarks-)beite og grovfôr.

Avlsarbeidet skal sikre rasen rein og ublanda for framtida, mest mulig fri for innslag av andre raser enn søsterrasen svensk fjällras

STN-kua skal være kollet, lett og energisk, med gode bein, godt lynne og med en levendevekt varierende omkring 400 kilo

Økt avdrått er ett av målene for avlsarbeidet. Både kilo mjølk og tørstoffinnhold ( fett og protein ) blir tillagt vekt. Det satses på å få kyr med en flat og god laktasjonskurve.

Det legges stor vekt på god og funksjonell jur- og speneform.

Det skal arbeides for å utvikle rasens gode innhold av verdifulle kasein-varianter i mjølka.

God holdbarhet på kyrne er viktig. Inn i dette går god helse, tydelig brunst og god fruktbarhet.

Den svartsidete uniformen er et godt rasemerke og skal bevares. Andre fargevarianter av sidet tegning blir godtatt. Botet og ensfarget kan godtaes for avlsmessig særlig interessante dyr.

Ingen okser godkjennes for avl, som har mer enn 6,25% fremmed blod.

Avlsokser skal minst ha «kvit ål» ( unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller )

ku i bekkfix
Sløkker tørsten i vårbekken
Foto: Halvard Blegen

Spor fra din side.