Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Velkommen til jubileumsutstilling!

I år er det 125 år siden utstillinga på Røros som markerte starten på det organiserte avlsarbeidet med STN-rasen.  For å markere jubileet inviterer Avlslaget for STN i samarbeid med Røroskuas venner  til jubileumsutstilling ved Sandtjønna på Røros, lørdag 10.august Klokka 11.00—16.00.  Utstillinga åpner for publikum fra klokka 11.00  Høytidelig åpning klokka 12.00 

Det blir gratis parkering og gratis inngang.  Røros sanitetsforening selger kaffe, vafler og sodd og kanskje blir det mulig å få kjøpt diverse STN-produkter også. 

Vi håper både utstillere og publikum har lyst til å delta på denne festdagen for STN-kua! 

Bildet over er fra 100-års jubileumsutstillinga i 1994.  Rundt kua 6 Litaros etter 9008 Koro står fra venstre: Sverre Gjessing, Bergsvein Holte, Elisabeth Wormstrand, Erik A. Nerhoel og Johan Gjessing.  Foto: Randi Borgos 

Stille ut dyr på jubileumsutstillinga:

Vi håper det er mange som vil melde på av sine STN-dyr til å delta på utstillinga.  Det blir fine premier på alle som deltar, og Avlslaget gir transportstøtte.

Det vil bli mulig å melde på dyr i fire ulike klasser:

Klasse I:  Kyr med minst to hele kalenderår i kontroll
I klasse I bedømmes og premieres dyra etter både eksteriør og avdrått. 
Avdrått (kilo produsert fett+protein) bedømmes i forhold til buskapsmiddel, eventuelt lands- gjennomsnitt dersom buskapen består av færre enn 5 STN-årskyr. 

Klasse II:  Kyr med mindre enn to hele kalenderår i kontroll
I klasse II bedømmes og premieres dyra bare etter eksteriør

Klasse III:  Kyr utenfor kukontrollen og ammekyr
I klasse III bedømmes og premieres dyra bare etter eksteriør

Klasse IV:  Kviger over 12 mndr
I klasse IV bedømmes og premieres dyra bare etter eksteriør
Det gis ikke 1.premie til dyr i klasse IV

Det gis 1., 2. 3. og 0.premie.  I hver klasse blir det en egen premie for beste eksteriør.  I klasse I gis en egen premie til kyr som oppnår 1.avdråttspremie.  

Alle dyr må være noenlunde leietamme og må kunne stå oppbundet i grime. 

Røroskuas venner holder høy til dyra på utstillingsdagen.  Det blir også mulighet for mjølking og oppstalling av dyr over natt om det er behov for det.

NB:  Det kan bare stilles dyr fra besetninger med grønn status for Coronavirus/ Brsv, og det kan ikke stilles dyr som har mindre enn en måned til ventet kalving. 

Transportstøtte:    Første dyr kr 1.500,-   For overskytende dyr kr 750,-/dyr. 

Om du har spørsmål om utstillinga, påmelding av dyr eller andre ting så ta kontakt med sekretæren i Avlslaget eller leder av utstillingskomiteen Torhild Moland. 

Påmeldingsfrist for dyr:  10.juni  Påmelding til avlslaget på tlf 90981655/ post@stn-avl.no 

Les mer