Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Okseboka oppdatert

Avlslagets oksebokAvlslagets oksebok er nå oppdatert med de 11 siste nye seminoksene og lister over nye stambokførte gardsokser.  Det er også endringer i plasseringen av en del okser i boka.  For flere okser er sædlagret nå kommet ned på 300 doser, og disse blir sperret for vanlig bruk.

Les mer

Fin studietur til Sverige

En gruppe STN-ere var nylig over til Jämtland og besøkte fjällkobrukere i der. Det er mye som er likt det vi har her i landet, men det er også mye som er ulikt. Gruppen ble møtt med stor gjestfrihet og fikk mange gode ideer. Enigheten var stor om at det er viktig å holde kontakt på tvers av grensa.

Les mer

Kartlegging av kaseinvarianter

Avlslaget har fått gjennomført en undersøkelse av hvilke gen-varianter for kasein (oste-protein) seminoksene våre er bærere av. Resultatene viser at rasen har flere spennende særtrekk, men at det også er stor forskjell mellom oksene.

Les mer