Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Fin studietur til Sverige

En gruppe STN-ere var nylig over til Jämtland og besøkte fjällkobrukere i der. Det er mye som er likt det vi har her i landet, men det er også mye som er ulikt. Gruppen ble møtt med stor gjestfrihet og fikk mange gode ideer. Enigheten var stor om at det er viktig å holde kontakt på tvers av grensa.

Kvelden før turen starta var det samling på Vertshuset – Røros. Her fortalte Mikael Forselius, som er direktør for både Røros Hotell og Vertshuset, om satsinga på lokal mat. Forselius fortalte at en nå satser mye på å få kvalitetsråvarer som basis for de mange gode mattradisjonene fra Rørosregionen. – Vi er historiefortellere, og vår historie får våre gjester i maten vi serverer, fortalte Forselius. Noen så kanskje Mikael Forselius i programmet ”Smaken av Norge” som går på TV2.

Et av disse tiltakene er lansering av røroskumelk på 10-liters kartonger i dispenser til hotellets og vertshusets frokostgjester. Lanseringen må sies å ha vært en ubetinga suksess. 80 % av melka som nå drikkes er røroskumelk, mens 20 % er lettmelk. Både lettmelka og Røroskumelka er økologisk. Før en starta med denne nye melka var det omvendt, dvs. at 80 % drakk lettmelk, mens 20 % drakk helmelk. Forselius mener at det er hotellets sterke fokus på at det er lokalprodusert, kortreist, økologisk og fersk melk som er den viktigste årsaken til suksessen med røroskumelka.

Trond Vilhelm Lund stilte fra Rørosmeieriet. Han fortalte om utfordringene som lå i å lansere egen rasespesifikk konsummelk. Det å finne økologiske STN-produsenter som har tilstrekkelige mengder med melk året rundt var en utfordring i seg selv. I tillegg måtte produsentene ligge innenfor Rørosmeieriets dekningsområde som går fra Budal i nord til Rendalen i sør. Tappinga må fra meieriets side betraktes som et prøveprosjekt, men en håper å kunne gjøre leveransen permanent.

dahlgren2.jpgFørste stopp over grensen var hos Mats Dahlgren og Eva Larsson i Tännes. De driver med ammekuproduksjon på Fjällko. De drev med melkeproduksjon til inntil 4 år siden. I forbindelse med overgangen til ammeku har de bygd nytt løsdriftsfjøs. En har valgt åpen løsning ved at det bare er en presenning som kan dekke til den ene veggen ved behov.

Neste stopp var hos Karl-Olof og Ingegerd Sundeberg i Hede. De har melkekyr og driver i tillegg med foredling av ulike typer oster. Besetningen består av ca 25 melkekyr, mest fjällko, men også med islett av Jersey og SRB. Om sommeren driver de med setring på Östvallen. Melkeforedlinga drives i et mobilt meieri som de leier av det nasjonale kompetansesenteret Eldrimner. (www.eldrimner.com). Leieavtalen går snart ut, og familien Sundeberg er for tiden i ”tenkeboksen” angående ysterivirksomheten. Valget står mellom å bygge nytt ysteri og satse videre, eller å bare fortsette ystinga på setra om sommeren. Vi fikk følelsen av at de kanskje heller mest mot det siste alternativet. Å drive et gårdsmeieri er arbeidskrevende og de var veldig oppmerksomme på at det kunne gå ut over familielivet og det å ha tid til andre ting.

Overnattingen skjedde på Persåsen i Oviken ved Storsjön.. Stedet drives av familien Wikner som i tillegg til å drive hotell er anerkjente kunsthåndtverkere. (www.persasen.se) På Persåsen ga Sven-Erik Hammar ei grundig innføring i landbruket i Sverige og Jämtland. Hammar er leder for LRF i Jämtland – det svenske bondelaget. Det har skjedd store strukturendringer, eksempelvis så er gjennomsnittlig størrelse på melkebesetningene nå 50 melkekyr.
Karl-Olof Sundeberg fulgte også med i fra Hede. Han er i tillegg til bonde også en anerkjent historieforteller. Han ga eksempler på kunsten gjennom en spesiallaga video om setra på Östvallen.

På Persåsen fikk vi mellom annet servert ”Fäbodglass” produsert på fjällkomelk fra Svante Johansson i Lillhärdal. (www.asensgardsmejeri.com) Det var meningen at Johansson skulle komme og fortelle om sin produksjon, men som det av og til hender for melkebønder, så kom det noen kalvingsvansker i veien for det.

Neste dag startet med besøk hos Berit og Jan Runsten i Alsen like vest for Östersund. De driver økologisk, og har arbeidet for Fjällkorasen i Sverige en årrekke. Berit er svært avlsinteressert og de legger ned et viktig avlsarbeide for Fjällrasen. I besetningen på ca 20 årskyr finnes det flere dyr som har norsk avstamming, og en seminokse fra Runstens besetning er også brukt i Norge (40008 Birk).

kullen.jpgPå returen besøkte vi Kullens gårdsmejeri i Klövsjö. ( http://www.kullensgardsmejeri.se/) Stockholmerne Leif Engman og Stephen Palosaari hadde drevet med osteproduksjon i 10 år da leieavtalen på gården ble sagt opp. De driftige karene så seg om etter et sted hvor de kunne fortsette virksomheten. For 4 år siden kom de over et gårdsbruk i Klövsjö som de kjøpte. Hele gården ble bygd om. Et gammelt ”eldhus” ble bygd om til gårdsmatbutikk og serveringssted. Hovedbygninga fikk ysteri og ostelager i kjelleren, og fjøset ble ombygd for å gi plass til både geiter og Fjällkor – alt økologisk. Totalt kostet ombygging og innredning ca 5 millioner svenske kroner.

Fjøset var en attraksjon i seg selv. Reinere fjøs skal en leite lenge etter. Skinnende reine gråmalte vegger og reine fjällkyr møtte de besøkende. Og i vinduene var det buketter med friske tulipaner! Morgen og kveldsstellet tar 2 ½ time, selv om de hadde klart seg med halvparten. Brukerne mener at de har igjen mye for at de bruker såpass mye tid på dyra. Bruket fungerer også som besøksgård. Kombinasjonen av stor tidsbruk i fjøs og osteproduksjon og noe lite fôrgrunnlag på gården har gjort at alt fôret blir kjøpt inn.

Gårdsmeieriet produserer totalt rundt 30 ulike ostesorter. Selv om sortsutvalget er på hele 30 oster skifter de hele tiden i utvalget. Resultatet er at kundene blir nysgjerrige og kommer tilbake og vil prøve nye sorter. I 2008 hadde meieriet rundt 30.000 besøkende og en omsetning på 2,8 millioner kroner.

Virksomheten ved Kullens gårdsmejeri har blitt lagt merke til og i februar i år ble mejeriet kåret til ”månedens entreprenør” i det svenske økonomitidsskriftet MENT. Gründerne var takknemlige for prisen, og kommenterte med et glimt i øyet at de har arbeidet ”140 timer i uka”. Virksomheten sysselsetter i dag 4 personer.

roroskumelk.jpg
Dispenseren med røroskumelk står i frokostsalen på Hotell Røros og Vertshuset. Satsingen må sies å ha vært vellykket
dahlgren.jpg
Mats Dahlgren og Eva Larsson i Tännes driver med ammekyr på fjällko.
sven-erik hammar.jpg
Sven-Erik Hammar fra LRF Jämtland forklarer den svenske landbrukspolitikken
runsten2.jpg
Ungdyr hos Jan og Berit Runsten. Ungdyrfjøset har åpen løsning
kullen3.jpg
Fra utsalget ved Kullens gårdsmejeri. Ved siden av oster kunne også kjøpe produkter fra andre gårdsmatprodusenter i Jämtland. Utsalget huset også en skikkelig kaffebar.
kullen7.jpg
Fra fjøset ved Kullens gårdsmejeri. Legg merke til tulipanene i bakgrunnen
kullen8.jpg
Fra geiteavdelinga i fjøset ved Kullens gårdsmejeri
studietur.jpg
Her er hele gjengen som var med studieturen.

Spor fra din side.