Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Kort om rasen

STN på beiteSidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Det var flere lokale varianter, Rørosfe, Trysilfe, Snåsafe, Nordlandsfe og Finnmarksfe med flere som etter hvertble samlet til «SidetTrønderfe og Nordlandsfe»  Det er et fjellfe av tilsvarende type som det gamle feet i nordlige deler av Sverige og Finland.

Rasen er godt tilpasset norske forhold, og et sterkt og delvis naturlig utvalg har gjennom århundrene har gjort at rasen er småvokst, fruktbar, helsesterk og nøysom. STN er først og fremst et mjølkefe, med moderat kroppsstørrelse, finlemmet og flink til å ta seg fram i all slags terreng. Gjennomsnittlig levende vekt for voksne kyr ligger på vel 400 kilo. Mankehøgden er ca 120 cm. Rasen er naturlig kollet, og som oftest svartsidet. Fargefordelingen varierer fra ensfarget svart med kvit «ål» (stripe) etter ryggen og under buken, til nesten helt kvite dyr med svart mule og svarte ører. Raudsidete, brandsidete og gråsidete dyr forekommer også.

Middels mjølkeavdrått for kontrollerte kyr ligger på ca 4000 kilo mjølk med 4,3% feitt og 3,3 % protein. På grunn av den lave kroppsvekta og gode bevegeligheten, tar STN-kua seg godt fram i ulendt terreng i utmark. Tråkkskadene ved beiting på eng blir også mindre enn etter tyngre raser. STN har som andre landraser et variert beitemønster, med stort opptak av lauv og urter, slik at dyra utnytter utmarksbeitet godt. Den moderate størrelsen gjør også at rasen krever mindre plass, og setter mindre krav til innredning i fjøset enn større dyr.

Buskap på WormstrandReproduksjonsegenskapene er gode, med sterk og tydelig brunst og god fruktbarhet. Kvigene er tidlig kjønnsmodne, men produksjonen på første laktasjon er moderat. Kyrne er holdbare, og har ofte god ytelse opp i høy alder. Rasen har et godt lynne, og dyra er rolige og snille både på fjøset og på beite. «Lettstelt, selskapelig, leken, folkekjær og forstandig» er uttrykk som ofte blir brukt av bønder som har erfaring med rasen.

Rasen er ikke særlig godt kjøttsatt etter moderne standard, men egner seg godt til produksjon av mellomkalv. Kjøttet er fin-fibret og med en aning viltsmak. Fettansetningen er «primitiv», med størstedelen av fettavleiringen rundt innvollene og utenpå muskulaturen. Dette gjør selve kjøttet magert. Buskap av sidet trønderfe og Nordlandsfe.

Les mer: Rasestandard.

Spor fra din side.