Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Testingsokse ut på grunn av sjukdom

Testingokse 16737 PjaltAvlslaget kjøper hvert år inn ca 3-6 nye okser til semin.  Disse blir i første omgang satt inn på GENO sin testingsstasjon på Øyer i Gudbrandsdalen. Etter endt testing, ved ca 1 års alder, blir oksene overført til GENO sin seminstasjon Store Ree på Stange for tapping og lagring av sæd.

Les mer

Nye krav til stambokføring av gardsokser

For å sikre best mulig dokumentasjon av de STN-oksene som brukes i avl, har avlslaget innført nye krav til stambokføring av gardsokser.  De nye kravene innebærer at kravet til raserenhet blir skjerpet, samt at det heretter blir et krav at mor til oksen skal være ei kontrollert mjølkeku.

Les mer

Ny avhandling om STN-rasen

Nina Hoved SætherDet er Nina Hovden Sæther som har skrevet en doktoravhandling om bevaring av gamle husdyrraser for bærekraftig bruk. I studien har hun sammenlikna rasene STN og NRF på flere punkter. Til daglig arbeider Sæther ved Norsk Genressurssenter.

Les mer

Tilleggsnæring: Bruke Røroskua som trekkdyr?

Rørosokse trekker sledeDet er Odd Vangen, husdyrprofessor ved UMB på Ås og entusiast for norske husdyrraser, som sier dette. Ved siden av sin forskning på avl har Vangen vært en pådriver i å utnytte potensialet som ligger i gamle husdyrraser. Foruten melkeproduksjon kan en av mange tilleggsmuligheter være å bruke Røroskua som trekkdyr igjen.

Les mer