Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Tilleggsnæring: Bruke Røroskua som trekkdyr?

Rørosokse trekker sledeDet er Odd Vangen, husdyrprofessor ved UMB på Ås og entusiast for norske husdyrraser, som sier dette. Ved siden av sin forskning på avl har Vangen vært en pådriver i å utnytte potensialet som ligger i gamle husdyrraser. Foruten melkeproduksjon kan en av mange tilleggsmuligheter være å bruke Røroskua som trekkdyr igjen.

Les mer

Okseboka oppdatert

Avlslagets oksebokAvlslagets oksebok er nå oppdatert med de 11 siste nye seminoksene og lister over nye stambokførte gardsokser.  Det er også endringer i plasseringen av en del okser i boka.  For flere okser er sædlagret nå kommet ned på 300 doser, og disse blir sperret for vanlig bruk.

Les mer