Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Okseboka oppdatert

Avlslagets oksebokAvlslagets oksebok er nå oppdatert med de 11 siste nye seminoksene og lister over nye stambokførte gardsokser.  Det er også endringer i plasseringen av en del okser i boka.  For flere okser er sædlagret nå kommet ned på 300 doser, og disse blir sperret for vanlig bruk.

Oppdateringene blir i disse dager sendt ut til alle som står på lista over dem som har kjøpt okseboka tidligere.  Dersom du ikke mottar oppdateringene i løpet av oktober, så si ifra til sekretæren!

Les mer om Avlslagets oksebok.

Spor fra din side.