Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Likt tørrstoffopptak hos STN og NRF

På husdyrforsøksmøtet ved UMB (Universitetet for miljø og biodiversitet) på Ås ble det våren 2008 lagt fram en undersøkelse på energi- og proteineffektivitet hos NRF og STN. Forsøket viste at tørrstoffopptaket per kilo kroppsvekt var det samme for begge rasene.

Les mer

Fin studietur til Sverige

En gruppe STN-ere var nylig over til Jämtland og besøkte fjällkobrukere i der. Det er mye som er likt det vi har her i landet, men det er også mye som er ulikt. Gruppen ble møtt med stor gjestfrihet og fikk mange gode ideer. Enigheten var stor om at det er viktig å holde kontakt på tvers av grensa.

Les mer

Kartlegging av kaseinvarianter

Avlslaget har fått gjennomført en undersøkelse av hvilke gen-varianter for kasein (oste-protein) seminoksene våre er bærere av. Resultatene viser at rasen har flere spennende særtrekk, men at det også er stor forskjell mellom oksene.

Les mer