Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Likt tørrstoffopptak hos STN og NRF

På husdyrforsøksmøtet ved UMB (Universitetet for miljø og biodiversitet) på Ås ble det våren 2008 lagt fram en undersøkelse på energi- og proteineffektivitet hos NRF og STN. Forsøket viste at tørrstoffopptaket per kilo kroppsvekt var det samme for begge rasene.

Formålet med undersøkelsen som ble foretatt ved institutt for husdyr og akvakulturvitenskap ved UMB på Ås var å sammenlikne STN og NRF med hensyn på mjølkeproduksjonen, mjølkekvalitet, endringer i levendevekt og utnytting av energi- og nitrogen i fôret i tidlig i laktasjon når dyra stod i samme miljø og fikk en rasjon av bare grovfôr.

Forsøket viste at daglig opptak av grovfôr var langt høgere hos NRF enn hos STN, men at denne forskjellen kan forklares ut i fra forskjellen i kroppsvekt mellom rasene. En del av energien til produksjonen av mjølk kom fra mobilisert kroppsenergi hos NRF, det vil si at NRF-kyrne gikk ned litt i vekt. Forsøket varte i 3 måneder i begynnelsen av laktasjonsperioden, Dyra gikk da på et «perfekt» beite, det ble heller ikke gitt kraftfôr til dyra i perioden.

Husdyrforsøk av denne typen er utrolig vanskelig å gjennomføre, det er utrolig mange faktorer som kan innvirke på resultatene. Eksempelvis ville en ha fått samme resultat om dyra hadde fått kraftfôr ved siden av, eller ville en ha fått samme resultat hvis forsøket hadde hatt lengre varighet?

En kan likevel være fristet til å sammenlikne resultatet med en stor og en liten traktor. I enkelte sammenhenger har den store traktoren sine fordeler, mens i andre sammenhenger har den lille traktoren sine fordeler. Traktorer er mekaniske innretninger, mens husdyr er levende organismer. Forsøket gir av den grunn heller ingen bastante konklusjoner.

Her kan du laste ned et sammendrag av undersøkelsen som har tittelen Energi- og proteineffektivitet hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) (pdf-dokument).

Spor fra din side.