Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Semintall for gammelraser 2008

Interessen for de gamle husdyrrasene holder seg på et stabilt nivå. For Jarlsbergfe, dølafe, vestlandsk fjordfe og telemarksfe har det vært en liten økning i forhold til fjoråret for de andre rasene har det vært en liten nedgang.

For STN er Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene sammen med Møre- og Romsdal fortsatt størst. Disse fem fylkene hadde i 2008 omtrent 2/3 av alle STN førstegangsinseminasjoner.

Antall førstegangsinseminasjoner for de gamle husdyrrasene 2001-2008

 
År
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
Endring,
07-08
Endring,
prosent
Endring,
01-08
Endring,
prosent
Jarlsberg------60741418,9--
Dølafe11513194105981049710587,6-10-8,7
Østlandsk rødkolle1371431269210610610293-9-9,7-44-32,1
Vestlandsk raudkolle265268276264239244221210-11-5,2-55-20,8
Vestlandsk fjordfe42637035234436137237337630,8-50-11,7
Telemarkfe660596596528489469412426143,3-234-35,5
STN28192367215619461797172017001636-64-3,9-1183-42,0
Sum44223875360032793090301529052846-59-2,1-1576-35,6
Endring forr. år--547-275-321-189-75-110-59----
Endring, prosent--12,4-7,0-8,9-5,8-2,4-3,6-2,0----
Tabell: Semintall gamle norske husdyrraser 2001 - 2008 gjennom husdyrkontrollen
Kilde: Geno

Antall førstegangsinseminasjoner av STN-kyr 1990-2008

 
År
 
1990
 
1992
 
1994
 
1996
 
1998
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
Endring,
07-08
Endring,
prosent
Østfold192255246416340000
Akershus51223394348374851494344434300
Oslo-----------34400
Hedmark155252431456418386356298255273284271281254-27-9,6
Oppland16730067087870759255251545940633832128629482,8
Vestfold11---181--3103535100,0
Buskerud734901039478877870615838401-39-97,5
Telemark87132829646938332422292221-1-4,5
Aust-Agder1826474236361715123269181800
Vest-Agder3515232120201117151215169-7-43,8
Rogaland7407587921028781786050514439-5-11,4
Hordaland555798113100118931028084716964-57,3
Sogn og Fjordane22337610710611512912191736147454836,7
Møre og Romsdal90212328342320252247216233206174169166164-2-1,2
Sør-Trøndelag269319402423361320291224206223230219238222-16-6,7
Nord-Trøndelag81122319342308120137228210181184194167162-5-7,0
Nordland72184343471478426356299228171162152162150-12-7,4
Troms9186712114315514810589727578811001923,5
Finnmark6925333132192618484188-6-33,3
Sum9261588300336023305284928192367215619461797172017001636--
Endring, siste år-6621415599-297-456-30-452-211-210-149-77-20-64--
Endring, prosent-71,589,119,9-8,2-13,8-1,1-16,0-8,9-9,7-7,7-4,3-1,2-3,8--
Tabell: Semintall for STN gjennom husdyrkontrollen
Kilde: Geno

Spor fra din side.