Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Agrisjå på Stjørdal – godt besøkt utstilling

Fra agrisjå på StjørdalÅrets Agrisjå i Stjørdal ble en stor suksess med over 30.000 besøkende i løpet av de fire messedagene. Under årets messe var det i tillegg til et massivt utbud av maskiner og redskap utstillinger var det presentasjoner av de fleste av våre husdyrslag. Selv om maskiner og redskap har hatt stor plass på landbruksutstillinga Agrisjå, har fokuset på husdyr ikke vært større siden utstillinga startet i 1984.

Årets messe hadde utstilling av de gamle norske husdyrslaga, storfe og kjøttfe. I tillegg var det auksjon av kviger og kalvemønstring. I alt ble tolv dyr stilt ut . Ved siden Sidet Trønderfe og Nordlandsfe ble det utstilt Telemarkfe, Vestlandsk raukolle, dølafe og østlandsk rødkolle. Dommere var Ken Lunn og Georg Hopstad. Speaker var Olav Sunde.

Bildene fra utstillingen er tatt av Ken Lund.

Under NRF-utstillinga ble 23 kyr stilt ut. Ku nr 768, født i 2005 hos Ole Kristian Stuberg ble kåret til storfeutstillingas flotteste ku. Dommerne uttalte at kua er ei harmonisk, velbygd ku med velstilte bein, godt festa jur med stramt midtbånd og regelmessig plasserte spener. Den fikk 9,5 poeng for kropp og bein og 4 poeng for jur. Far til kua er 5364 Berge. Dommere var Asbjørn Helland og Odd Rise. Adresseavisen ga en omtale av det de kalte drømmekua.

Godt over 30 dyr fra seks raser ble utstilt under utstillingen for kjøttfe. Dommer var John Elliot fra Skottland. Svenn Tore Ness fra Meråker stakk av med Best in Show med Angus-kua Alma ET med kalven Donna etter Barabas. Til kalvemønstringa hadde 21 unge i alderen fem til fjorten møtt fram. Dommerne ga hver av mønstrerne en kontruktiv tilbakemelding på måten de mønstret på, dermed ble alle vinnere.

Siste dag under utstillinga var åpen for alle unger som ville være med på å mønstre kalver. Denne mønstringa var svært populær, mange barn hadde aldri vært med på å leie kalver før.

Spor fra din side.