Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Avlslagets oksebok

Avlslagets oksebokBoka gir en meget god oversikt seminoksene. Avlslagets oksebok inneholder opplysninger om alle seminoksene av STN fra stamboknummer 9004 til 40015. Okser som er tatt ut av bruk og stambokførte gardsokser er også tatt med. I tillegg har boka en historisk del, med oversikt over okselinjer og fotografi av historiske STN-dyr. Boka er rikt illustrert med bilder.

Avlslagets oksebokOkseboka koster kr 500,- Den blir oppdatert med ujevne mellomrom. Oppdateringene sendes ut til selvkostpris til alle som har kjøpt boka.

Okseboka bestilles ved å betale kr 500,- til konto: 4280 05 35055.

Spor fra din side.