Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Nye tilskuddsatser for kombinasjonsbesetninger med ammekyr og melkekyr

JurMens melkekyr og ammekyr tidligere ble betegnet som storfe i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd vil en fra med i år skille mellom ammekyr og melkekyr.

For de som driver med rein ammekuproduksjon er det ingen endringer i forhold til tidligere. For de som driver med både melkekyr og ammekyr kan en få en ekstra tilskudd til ammekyrne hvis disse dyra er minst 50 % rein kjøttferase. For de som driver med melkekyr og ammekyr på STN og NRF vil en få fortsatt få tilskudd som ”storfe” som tidligere. Det betyr at ingen vil få redusert tilskuddet, men at de med innslag av kjøttferaser vil få litt mer tilskudd enn tidligere.

Alle detaljene om regelverket er forklart i punkt 4.4.7 på side 33 i veiledningsheftet for søknad om produksjonstilskudd. Nettutgaven av veiledningsheftet ligger på denne linken her. (Sidetalla i nettutgaven er de samme som i papirutgaven.)

Spor fra din side.