Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023 på Oppdal er godt og vel historie! Rundt 35 personer deltok og bidrog til årets viktigste STN-begivenhet.
Denne gangen startet vi med en busstur fra Oppdal til Soknedal, der vi etter pizzalunsj i Soknedal sentrum la under oss adskillige høgdemeter og økende snødybde på turen opp til Hauka og gardsbesøk hos Eli og Odd Jomar Heggvold. På Heggvolden drives det kombinert med mjølk og sau. Rundt 16 årskyr og 200 vfs. Buskapen består av både STN og NRF, men med Odd Jomars store interesse for STN så er det nok fare for at den andelen øker i fjøset. På garden ble det bygd et stort og imponerende tilbygg til sauehuset i 2022.

Odd Roar Stenby studerer eksteriør på Heggvoldens STN-kyr
Funklende nytt sauehus på Heggvolden. Med flere saueraser i buskapen.
Veterinærene Sabine og Martin Pehle fra Guben i Tyskland kom hele den lange vegen for å få med seg gardsbesøket på Heggvolden. Sabine har noen fjällkor/STN i Tyskland, og finner både 40012 Macros og 40019 Gjerlaugsveen i avstamninga til sine dyr. Dessverre fikk ikke Sabine og Martin med seg resten av helga, på grunn av div. streiker og fly-kansellereinger i Europa. Men vi håper å se dem igjen ved en senere anledning!

Selve årsmøtet gikk greit og raskt unna. Av årsmeldinga gikk det fram at 2022 ble et forholdsvis normalt driftsår for Avlslaget. Av nyheter kan vi jo nevne at det i året for første gang ble produsert kjønnsseparerte sæddoser av en STN-okse og at 6-Tive-prosjektet i Sverige endelig har produsert en oksekalv. Avlslaget hadde også en del møter, både med Geno, med avtalepartene i jordbruksoppgjøret og laget var representert på Svensk Fjällrasavel sitt årsmøte.
Regnskapet viste en stor inntektsnedgang fra 2021, men dritfsresultatet balanserte med et bittelite overskudd på 296 kroner!
Det ble ingen store overraskelser eller utskiftninger i valget heller, og Avlslaget fortsetter med samme stabile mannskap som i 2022. Rolf Petter Tørres gikk ut av valgnemnda etter sin periode på 3 år, og inn som ny ble valgt Randi Sandnes fra Glåmos.
Etter årsmøtet var det lagt inn et gardsbesøk til, hos Gerd Inger Flå. Der gikk de snart kalveferdige kyrne ute og lufta seg i den tidlige vårsola (bilde øverst i saken).
Vi takker alle for oppmøtet og for et oppbyggelig årsmøte!

736 Amber hos Gerd Inger Flå. Aktuell oksemor. Amber er 11 år gammel og er etter gardsoksen 40684 Atos. Middelavdrått: 5458-3,9-3,4. Amber kalva noen få dager etter at vi var på besøk. Det ble en kukalv, så vi får se om det kan bli noen mulighet for oksekalv neste år!