Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Røroskumelk på Røros Hotell

Røroskumelk på Røros HotellRøroskumelk er nå lansert som et eget produkt. Det er første gang her i landet at det har blitt tappet melk fra Rørosku på kartong. Mikael Forselius, direktør ved Røros hotell, hadde ideen til produktet og lanseringa skjedde ved åpninga av årets Rørosmartna.

Hotellmann og kokk med idéer
Da Mikael Forselius tok over som direktør ved Røros Hotell i fjor hadde han ei ønskeliste for hvordan han ville utvikle hotellet og maten videre. Han ville at maten skal ikke bare sette en spiss på oppholdet for gjestene, men også være med på å fortelle historier om Røros.

Et av de ønskene var at når hotellgjestene kom til frokost, skulle de kunne få servert melk fra Røroskua. Det er ikke med liten stolthet at Forselius kunne lansere melka ved åpninga av årets Rørosmartna.

Egen profilering av melka
RøroskumelkHotell Røros gikk ved årsskiftet ut av hotellkjeden Choice. En av grunnene til dette er at en nå står mye friere med hensyn til både markedsføring, profilering, innkjøp med mere. At hotellet ikke har kjedetilknytning har blant annet gjort det mulig å profilere Røroskumelka med det nye profileringsprogrammet. Røroskumelka inngår dermed i profileringen en ”En smak av Røros”.

En mulighet for Rørosmeieriet
Å få produsert melk fra Røroskua eller STN har vært en utfordring, men har samtidig vært en mulighet for Rørosmeieriet sier Guri Heggem, salgsansvarlig ved Rørosmeieriet. – Rørosmeieriet bruker bare økologisk melk i sine råvarer. Det har vært noen brikker som måtte komme på plass før at vi kunne lansere melka.  Flere av våre melkeleverandører har Røroskyr på båsen, men det er bare et fåtall som har reine besteninger med Røroskyr eller STN.

Vi mener å ha funnet ei løsning som kan gi en rasjonell inntransport og en rask produksjonsprosess. Målet er å hente melka om kvelden og levere melka på kartong til kunden morgenen etterpå. Det må sies å være ferskvare, sier Guri Heggem fornøyd.

Melk for lokale storhusholdninger
I første omgang er det bare Røros hotell som har fått leveranser av melka. Melka blir levert på 10-liters kartonger og blir tappet i kjøledispensere. Av den grunn er det nok bare storhusholdninger som kan nyttiggjøre seg dette produktet. Meieriet ønsker etter hvert å gjøre melka tilgjengelig for flere storhusholdninger.

En har valgt å levere helmelk for å få fram den gode melkesmaken. Melka blir pasteurisert og homogenisert. Det beste hadde vært å levere melk uten homogenisering, da hadde en fått fram enda mer melkesmak. Men da må en først finne ei løsning som hindrer at fløten flyter opp. Den vanlige forbruker vet i ikke i dag at melkefettet flyter opp og vil oppfatte flytende melkefett som feilvare. Vi må heller ikke glømme at før meieriene begynte med homogenisering av melka på 1960-tallet var det mange som ikke likte fløtelaget som lå øverst i melkeflaska som den gang ble brukt som emballasje.

Asbjørn Slettan fra Tolga er produsent
Melka som Rørosmeieriet tapper i dag kommer fra Hodalen i Tolga, der Asbjørn Slettan har ei reinrasa STN-besetning. Slettan er TINE-produsent, driver økologisk og er en av de noen og tjue leverandørene som leverer melk til Rørosmeieriet. Det er flere av meieriets økologiske produsenter som har Røroskyr på båden, men det er svært få som har reine STN-besetninger. Det er heller ikke nok å ha reinrasa besetning. Det er også et spørsmål om god logistikk i inntransport og leveransedyktighet hele året igjennom. I tillegg så må melka komme i fra en produsent som ligger innenfor meieriets dekningsområde som går fra Budalen i nord til Rendalen i sør.

Rørosmeieriet kjøper i dag all melka fra TINE-Råvare. Meieriet har i en årrekke hatt et godt samarbeid med TINE-Råvare, og det var positiv respons da idéen med røsoskumelka ble lansert. I tillegg er fylkesmannens landbruksavdelinger i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag sammen med Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe gjennom informasjonsprosjektet for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe vært med som birdragsyter.

Spor fra din side.