Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmøtet gjennomført

Årsmøtet 2021 ble gjennomført «halvdigitalt» lørdag 20.mars. Styret var samlet på Røros og ledet årsmøtet fra lokalene til Ren Røros Digital hvor vi fikk suveren hjelp til den tekniske gjennomføringen av møtet av Andreas Sandnes Becker.

Teams-møter er helt klart ikke en ideell erstatning for avlslagets vanlige årsmøter, der den sosiale biten har en svært viktig plass. Men vi klarte i alle fall å arrangere et årsmøte, om enn med vesentlig færre deltakere enn vanlig. Vi var totalt 14 stemmeberettigede medlemmer om vi legger sammen de som var fysisk tilstede og de som deltok via nettet. Men årsmøtet var en nyttig og lærerik erfaring, spesielt for styret som enda en tid må arbeide mest via Teams.

Årsmeldinger og regnskap for både 2019 og 2020 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Et lavt aktivitetsnivå i 2020 førte til kraftig reduserte kostnader for avlslaget, noe som i sin tur ga et overskudd på vel 170.000,- Det styrker lagets økonomiske situasjon og gjør at nye prosjekter kan planlegges framover.

Styreleder Amund Wormstrand, Brandval ble gjenvalgt for ett år, og styremedlemmene Hanne Bye, Drevsjø og Torhild Moland, Austmarka ble begge gjenvalgt for to nye år. Torhild Moland ble gjenvalgt som nestleder for ett år.

Ola Sørberget hadde sagt fra seg gjenvalg etter å ha vært vararepresentant til styret siden 2011 og første vara med fast møte i styret siden 2016. Ola har vært en høyt verdsatt representant å ha med i styret og helt spesielt viktig for gjennomføringa av jubileumsutstillinga i 2019! Han ble takket for innsatsen av styreleder Amund Wormstrand. Ola takket for den tida han har vært med i styret og sa at han nå syntes det var greit å slippe nye krefter til da han ikke er aktiv gardbruker lenger. Han sa også at han aldri har sittet i et så vel fungerende styre som i Avlslaget for STN og at selv om det har vært uenigheter har en alltid kommet fram til gode løsninger.

Inn som ny første vara ble Hanne Grøtte Mosleth fra Soknedal valgt. Hanne driver et mjølkebruk med STN-besetning sammen med mannen Endre Staverløkk. De er i ferd med å modernisere driftsbygningen og de setrer med buskapen om sommeren.

Som ny tredje vara ble valgt Rune Kurås fra Glåmos. Rune er mangeårig medlem av Avlslaget og har stor interesse for rasen, om han enn ikke har egne STN-dyr nå.

Ragnhild Nordbø fra Rennebu fortsetter som revisor, og får med seg Ingrid Meslo, også fra Rennebu, til å gjøre den jobben. Mona Skamfer hadde sagt fra seg gjenvalg som Revisor.

Valgnemnda for 2021 har vært ledet av Jon Fredrik Skauge, Fannrem. Han går da ut, og inn som ny representant til valgnemnda ble valgt Even Norderhaug fra Løten.

Stor takk til Andreas og Markus for organisering og tilrettelegging av årsmøtet! Nå er Avlslaget ajour med årsmeldinger, regnskap og valg, og kan starte på ny frisk!