Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Årsmøtet 2020 avlyst!

Styret i Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe har i telefonmøte 12.mars vedtatt at årets medlemstreff og årsmøte, som var planlagt arrangert i Elgå 28.-29.mars avlyses på grunn av situasjonen omkring spredning av coronoa-smitte. Styret beklager dette, men regner med at avlslagets medlemmer har forståelse for denne avgjørelsen.

Avlysningen av årsmøtet medfører at alle tillitsvalgte i Avlslaget fortsetter i sine posisjoner fram til neste ordinære årsmøte, som vil bli arrangert i Elgå 20.-21.mars 2021.

Som et lite plaster på såret vil STN-Bladet komme med en ekstra utgave i løpet av våren.