Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Tilleggsnæring: Bruke Røroskua som trekkdyr?

Rørosokse trekker sledeDet er Odd Vangen, husdyrprofessor ved UMB på Ås og entusiast for norske husdyrraser, som sier dette. Ved siden av sin forskning på avl har Vangen vært en pådriver i å utnytte potensialet som ligger i gamle husdyrraser. Foruten melkeproduksjon kan en av mange tilleggsmuligheter være å bruke Røroskua som trekkdyr igjen.

Odd Vangen har ved flere anledninger tatt til orde for å utnytte potensialet som ligger i de gamle norske husdyrrasene. Ved Mat på Mære tidligere i høst lanserte han flere muligheter som ligger i gamle norske husdyrraser. Bruk av STN som trekkdyr var et av flere forslag. I den forbindelse viste Vangen til at det tidligere var vanlig med okser av Rørosfe som trekkdyr.

Det gjenstår å høre hva reiselivsnæringen synes om ideen. At en i stedet for hest og vogn bruker Rørosku og vogn høres forlokkende ut. På Røros brukte en trekkokse ved siden av hest i mange år. Og Hovistuten og An-Magritt har blitt stående i litteraturen for alltid. Ideen er i alle fall spennende.

Det hører med til historien at Vangen er svært interessert å bevare de genetiske ressursene som ligger i de norske husdyrrasene, som et ledd i dette bør en også se utradisjonelle muligheter.

Spor fra din side.