Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe

Nyttig årsmøte i Rindal

IMG_6190 30 STN-entusiaster møttes til årsmøte og STN-treff ved Saga Trollheimen Hotel i Rindal helga 21.-22.mars.  Det ble et godt og konstruktivt årsmøte med nyttige diskusjoner. Årsmeldinga for 2014 viser at Avlslaget for STN forsøker å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for at det de siste to årene har vært mye usikkerhet omkring lagets framtidige økonomiske situasjon.  Dette ser nå ut for å løse seg, og det er et lag med fornyet optimisme og pågangsmot som har begynt på et nytt arbeidsår.  Avlslagets årsmelding for 2014 kan du lese her.  Regnskapet for 2014 viser som forventet et underskudd, men det er i løpet av 2014 arbeidet med en løsning for å bedre lagets inntekter.  Regnskapet for 2014 finner du her.

Styret hadde lagt fram to forslag til endring av avlslagets lover.  Den viktigste endringen går på medlemskap.  Da det ikke lenger blir trukket medlemspenger ved første gangs inseminering med STN-sæd, er medlemskap i Avlslaget for STN nå gjort helt om til et personlig medlemskap.  Det innebærer også at det heretter ikke lenger er slik at hvert bruk har inntil to stemmer på årsmøtet.

Det ble ikke gjort noen endringer i styrets sammensetning for det kommende året.  Styreleder Amund Wormstrand fra Brandval fikk fornyet tillit, sammen med styremedlemmene Markus Becker fra Glåmos og Johan Gjessing fra Drevsjø.  Styremedlemmene Hanne Bye fra Sigdal og Torhild Moland fra Austmarka var ikke på valg i år.  Som varamedlemmer til styret ble gjenvalgt Yngvar Sæther, Kvenvær, Ola Sørberget, Rendalen og Ola Tangvik Brimi, Garmo.

Etter forslag fra årsmøtet ble møtegodtgjøret til styrets medlemmar og andre som tar offisielle oppdrag for avlslaget økt fra 1000,- til 1700,- pr dag.

Oddgun Trandokken, Rogne, gikk ut av valgnemnda etter endt periode og som nytt medlem ble valgt Gerd Inger Flå fra Oppdal.

Styreleder Amund Wormstrand informerte om noen av Avlslagets prioriterte oppgaver i det kommende året.  Styret har lagt en plan for større aktivitet på besetningsbesøk og utvalg av aktuelle oksemødre.  I tillegg er en ny screening av rasens kaseinvarianter under planlegging.  Mer informasjon om dette, samt en invitasjon til brukerne vil komme etter hvert.   I tillegg vil avlslaget begynne arbeidet med å få gjort lempelser i kravet til løsdrift som blir gjort gjeldende fra 1.januar 2024.

Fra årsmøtet kom det flere innspill om at avlslaget burde finne et system for å bedre tilgangen av aktuelle gardsokseemner av god kvalitet.  Ola Hammer Langleite presiserte viktigheten av at alle gardsokser stambokføres.  Aksel Iffland mente at det til tross for at avlslaget for STN stadig informerer om stambokføring, fortsatt er alt for lite kunnskap om dette ute blant brukerne.  Han ønsket dessuten at alle nye seminokser blir presentert i STN-Bladet med flere avstamningsopplysninger enn det som har vært gjort de siste årene.  Jens Olav Hov foreslo at alle utgavene av STN-Bladet inneholder en oversikt over hvilke STN-okser som er tilgjengelige på semin i det gjeldende seminåret.

Ola Hammer Langleite holdt et innlegg om et prosjekt på kastrater som firmaet Urfe har gjort.  Han la mellom annet fram kalkyler som viser at det når forholdene ligger til rette for det kan være riktig god økonomi i framfôring av kastrater av STN.

Elin Moen fra Felleskjøpet holdt et foredrag om «fôring, helse og fruktbarheit».  Selv om grunnlagsmaterialet var basert på NRF, så kunne det likevel være gode tips å ta med seg også for oss STN-bønder.  Både når det gjelder kraftfôrvalg i forhold til krovfôrkvalitet samt tilkuddsfôr og mineralnæring.  Det finnes flere alternativer for å kunne bedre både avdrått, mjølkas tørstoffinhold og kuas helse.

Etter årsmøtet ble det servert deilig festmiddag i svært trivelige omgivelser på Trollheimen Hotel.  Under middagen ble det utdelt ett foto av den nyeste STN-seminoksen, 40049 Bekkholt, til Eli og Steinar Bekkholt fra Slåstad i Odalen.  Det ble utdelt diplom for høy livstidsavdrått til kua 144 Makeli fra Torhild Moland fra Austmarka på Finnskogen. Etter middagen gikk praten lett om alt sånt som STN-bønder tar for seg når de møtes, og til kaffen ble det servert krydderkake bakt på kjernemelk fra STN-besetningen til Jon Fredrik Skauge på Fannrem.

Søndag formiddag var det klart for gardsbesøk hos Bernt Ole Moen i Vindøla i Surnadal.  Moen har det som nå er landets eneste opprinnelige STN-besetning.  En del hadde vært på Moen tidligere og var veldig glade for at Bernt Ole Moen som tok over garden for et par år siden fører videre den fine besetningen.  Under gardsbesøket ble det holdt en uhøytidelig eksteriørtevling.  Ei ku ble åpenbedømt og så fikk deltakerne prøve seg på å bedømme to andre kyr i besetningen.  Dommere var Ola Sørberget og Atle Meås.  Det ble diskutert eksteriør og det var flere som poengterte at det absolutt var noe som burde gjøres oftere.  De fem som i poengsum kom nærmest dommernes «fasit» var Torhild Moland (88 p), Johan Gjessing (86 p), Ole Martin Bolstad (85 p), Finn-Arne Kjeldås (85 p) og Ingar Hindseth (85 p).  Disse får en premie tilsendt!

Etter fjøsbesøket ble det servert kaffe og kake i den 500 år gamle finstua på Austistua Moen.  Hvor mye triveligere er det ikke å treffes til årsmøte i slikt miljø enn det ville vært på et moderne konferansehotell på Gardermoen? Tusen takk til alle som var med å gjorde årsmøtet 2015 til en flott og inspirerende opplevelse!  Til deltakerne, til foredragsholderne Elin Moen og Ola Hammer Langleite.  Til Randi og Morten Gåsvand ved Trollheimen Hotel som stod på pinne for oss i et par dager og gjorde oppholdet svært minneverdig, samt til Bernt Ole og Ingebrigt Moen for at vi fikk komme på gardsbesøk og for den flotte serveringa vi fikk før vi tilslutt måtte innse at årets årsmøte var over og at hverdagen ventet igjen.  Men vi ses igjen om et års tid, på en eller annen «mer eller mindre bortgjemt plass i Norges land» som enkelte liker å si at Avlslaget for STN holder sine årsmøter.

Takk for denne gangen!       

Spor fra din side.